Cirkulär handel är framtiden – för plånbok och klimat

Den cirkulära handeln med återbrukade varor spås en ljus framtid med stark tillväxt under de kommande åren. Våra Second Hand-butiker blir då allt viktigare när plånboken blir tunnare och klimatet skörare.

Svensk Handel presenterade nyligen sitt Stilindex, med en sammanfattning av modebranschens försäljningsutveckling under det gångna året. Det har varit ett tufft år med ett ännu tuffare avslut för klädhandlarna, och det ser inte ljusare ut framåt. Klädhandeln noterade en ökning på endast 0,3 procent mot föregående år i december och en tvåprocentig ökning över hela året.

De enorma volymer kläder som sätts på marknaden är ett hot mot barns trygghet.

Klädhandelns minskning är en naturlig följd av den ekonomiska utvecklingen, men vi vill tro att en del av det också har att göra med en ökad medvetenhet och insikten att klimat- och naturkrisen är ett allvar som behöver hanteras nu. De enorma volymerna som sätts på marknaden, utan verklig efterfrågan och utan chans till en bra hantering vid deras allt för tidiga end-of-life, är ett hot mot barns trygghet, nu och i framtiden.

Emelie Johansson, miljöstrateg.
Emelie Johansson.
Emelie Johansson, miljöstrateg.

När Erikshjälpen Second Hand nu sammanfattar nu sitt år 2023 kan vi konstatera att den cirkulära handeln är här för att stanna. Under 2023 ökade försäljningen av vuxenkläder med 8 procent. Det innebär en omsättning av 1 268 654 plagg i våra butiker. Totalt ökade Erikshjälpen Second Hand också sin totala försäljning med 10 procent under 2023 samt en ökning med 9 procent av antalet kunder.

Det som produceras ska vara av design och kvalitet som håller för att återbrukas.

Vår önskan är att modeproducenterna låter denna period av ekonomisk nedgång bli en reflektion kring volymproblemet. Under 2023 har det blivit tydligare än någonsin att det inte finns en cirkulär värdekedja inom fast fashion-systemet. Det är hög tid för förändring. Låt oss se minskade volymer av nyproducerat mode på marknaden och se till att det som produceras är av design och kvalitet som håller för att återbrukas. Det vinner både handeln, vi och framtida generationer på.

Författare: Emelie Johansson

Publicerad: 18 januari 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.