fbpx

Erikshjälpen välkomnar ny lagändring

Igår, onsdagen den 3 maj, fattade Sveriges riksdag beslut om en lagändring som innebär att nyanlända flyktingungdomar kan få möjlighet till förlängt uppehållstillstånd för att fullfölja sina gymnasiestudier. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 juni i år.

Det förslag som nu har klubbats igenom i riksdagen har diskuterats intensivt under våren och flera tunga remissinstanser har sågat förslaget med hänvisning till att det är juridiskt krångligt och riskerar att skapa handläggningskaos och rättsosäkerhet. Andra har anfört att kostnaderna blir för höga, att pengarna kan användas bättre eller att ett för stort ansvar kommer att vila på skolpersonal som har att bedöma om den enskilda eleven verkligen fullföljer sina studier.

Från Erikshjälpens sida välkomnar vi det beslut som nu tagits. Visst finns det många problem med den nya lagstiftningens utformning men det grundläggande problemet handlar om den restriktiva tillfälliga asyllagen och de stora brister som kunnat konstateras i Migrationsverkets handläggning av enskilda asylärenden. I grund och botten handlar det om synen på barn och unga och deras rättigheter. Det handlar om människosyn och om livschanser.

Det är vår moraliska skyldighet att skicka med kunskaper som kan öppna nya vägar

Finansiering, ansvarsfördelning och handläggningsrutiner är frågor som kan diskuteras och lösas. Det är vuxenvärldens ansvar som ”skyldighetsbärare” i relation till de unga att se till att alla får möjlighet till utbildning och verktyg att forma sin framtid. Detta ansvar blir inte mindre om vi som land planerar att skicka unga människor tillbaka till länder i kaos och krig. Om vi inte anser oss ha råd och rum för att erbjuda trygghet och säkerhet är det vår moraliska skyldighet att åtminstone skicka med kunskaper som kan öppna nya vägar. Att det blir krångligt är vårt eget fel och vårt eget problem. De ungdomar som nu kan få möjlighet att gå färdigt sin utbildning har sina egna problem som är betydligt större.

Istället för att lappa och laga på den tillfälliga asyllagstiftningen borde regeringen och riksdagspartierna diskutera hur lagen ska avskaffas och hur rättssäkerhet, barnperspektiv och konstruktiv medmänsklighet åter kan bli ett svenskt kännemärke.

Mattias Ingeson, Erikshjälpen

Taggar: