fbpx

Regeringen bör stå upp för barn på flykt

Erikshjälpen uppmanar regeringen att stå upp för barn på flykt.

I dag inleds förhandlingar kring EU:s nya gemensamma asylsystem. Snaran dras åt när det gäller Sveriges hållning i flyktingpolitiken. Kommer Sverige att stå upp för mänskliga rättigheter, för solidaritet med barn och vuxna på flykt?

Tillsammans med 17 andra organisationer uppmanar Erikshjälpen i en debattartikel Sveriges regering att säkerställa en återgång till den ordinarie asyllagstiftningen, till permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening.

Erikshjälpen varnade tidigt för de allvarliga konsekvenserna av Sveriges nya restriktiva asyllagstiftning, med regler om tillfälliga uppehållstillstånd och stopp för familjeåterförening, som antogs i somras. Vi har sedan dess med smärtsam tydlighet sett hur barn och ungdomar far illa. Förändringarna i lagstiftning och praxis har skapat hinder för integration och lett till stark oro och osäkerhet hos barn och unga, inte minst bland många ensamkommande flyktingbarn.

…Vi möter ensamkommande barn och ungdomar som förlorat tro och hopp.

Erikshjälpen är en växande barnrättsaktör som arbetar i skärningspunkten mellan samhällets mest utsatta barn och ungdomar, skolor och myndigheter, samt aktiva volontärer i kyrkor och föreningar. Vi möter i dag depression, desperation och destruktivitet, vi möter ensamkommande barn och ungdomar som förlorat tro och hopp.

En av de ensamkommande ungdomar som deltar i Erikshjälpens integrationsprojekt ”Football for All” i Helsingborg uttrycker sin rädsla för att återvända till Afghanistan: ”Jag trodde aldrig jag skulle bli skickad tillbaka till en plats där terrorister dödar oss. Jag kanske blir dödad, liksom de andra i min familj.”

– Frågan är vem som står upp för dessa barns och ungdomars rättigheter och var gränsen går när ett rättssamhälle måste dra i nödbromsen. Det är inte värdigt ett land som Sverige, som vill göra barnkonventionen till lag, att försätta barn och ungdomar i en sådan desperat livssituation att självmord eller att gå under jorden ses som de enda utvägarna, säger Daniel Grahn, Erikshjälpens generalsekreterare.

De nya reglerna om tidsbegränsade uppehållstillstånd hade syftet att göra det mindre attraktivt att fly till Sverige. Samtidigt vet vi att trygghet och möjligheten att återförenas med sin familj är av avgörande betydelse för barnens hälsa och framtidstro.

Regeringen bör riva upp lagen om tillfälliga uppehållstillstånd

Situationen i Sverige i dag är helt annorlunda än den var under 2015 när väldigt många människor kom hit på kort tid. Det handlar inte längre om ett akut läge utan om vår vilja och förmåga att hitta fungerande lösningar för de som redan är här. Kommuner och civilsamhälle har tillsammans visat vilken kapacitet Sverige har att ta emot människor och stå upp för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter.

Vi vet alla vad som är barnets bästa. De som beredda att kompromissa med barns liv och framtid är svaret skyldiga om på vilka grunder vissa barn kan prioriteras bort och varför barn som flytt krigets fasor inte är värda samma livschanser som våra egna barn.

– Regeringen bör riva upp lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, återgå till den ordinarie lagstiftningen och garantera alla barns rätt till familjeåterförening, hälsa, trygghet och skydd, säger Daniel Grahn.