fbpx

Erikshjälpen trappar upp kampen mot trafficking

De flesta av oss skulle hävda att slaveriet upphörde på 1800-talet. Det är helt fel. Aldrig förr har det funnits så många slavar som i dag. Fler än 40 miljoner människor säljs och köps över hela världen! Branschen kallas ”Human trafficking” vilket omfattar både sexhandel och tvångsarbete.

Den rika världens behov styr, verksamheten gäller allt från sex- och organhandel till barn som tvingas krypa i grottor för att hitta värdefulla metaller för mobiler och batterier. Detta är på många håll en djävulsk business, lika hemsk som 1800-talets handel mellan Afrika och Amerika. Detta är en skam för vår tid och vårt moderna samhälle.   

Erikshjälpen har länge arbetat mot människohandel på lokal och regional nivå i Sydostasien. Nu vill vi trappa upp detta arbete. Genom vårt nätverksarbete vet vi att problemen finns överallt, i Moldavien och Rumänien där vi också arbetar, liksom i Sverige där vi deltar i den Nationella plattformen mot människohandel.

”Det spelar ingen roll hur många vi än räddar om inte vi kommer åt strukturerna.”

Helen Sworn, grundare av Chab Dai i Kambodja

”Förövarna som lurar och kidnappar människor jobbar i globala nätverk, därför måste också vi göra det.”

Det säger Helen Sworn, grundare av Chab Dai i Kambodja och numera global aktivist och föreläsare i dessa frågor. 29 augusti deltog hon i ett seminarium som Erikshjälpen tillsammans med Svenska Missionsrådet arrangerade i Alvik, Stockholm.

Helen Sworn och Chab Dai jobbar med enskilda fall. De rehabiliterar offer för trafficking och driver deras ärenden i domstol.

”Men det spelar ingen roll hur många vi än räddar om inte vi kommer åt strukturerna”, menar hon.

Därför är hon kritisk till alla de cowboyliknande organisationer som med hjältemod kastar sig in på bordeller och räddar enskilda offer. Det leder bara till att ännu fler människor handlas och hamnar i prostitution och elände.

” Vi kan endast komma åt problemens rot genom att tvinga politiker och myndigheter att gripa in, stifta lagar, gripa förövare och sätta människor fria.”

Också Peter Toftgård, chef för Erikshjälpens internationella arbete, gav sin bild på situationen.

”Barns rättigheter överlag måste skyddas för att vi ska kunna förhindra trafficking.”

Peter Toftgård, programchef Erikshjälpen

”Det är viktigt att vi jobbar brett med frågor om barns rättigheter för att förebygga trafficking. I många fall blir barnen först utnyttjade på annat sätt, exempelvis som tjänstefolk till rika familjer, eller arbetare i textilfabriker och på plantager. I dessa situationer blir barnen lätta offer för människohandel och sexuella övergrepp. Barns rättigheter överlag måste skyddas för att vi ska kunna förhindra trafficking. En annan speciellt utsatt grupp är barn som växer upp på institution; under tiden som de finns på institutionen men också efteråt. Unga människor som skickas ut i samhället utan familj och andra nätverk löper en mycket stor risk att hamna fel.

”Vi måste bromsa efterfrågan för att komma åt problemen.”

Per Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel

Per Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel, håller med. Han reser land och rike runt för att sätta press på regeringar. Han tar gärna Tyskland som exempel där det finns lagliga bordeller som omfattar 400 000 kvinnor.

”Av alla dessa är 98 procent icke-tyska medborgare. Detta skapar ett enormt behov av människohandel. Vi måste bromsa efterfrågan för att komma åt problemen.”

Enligt Per Anders Sunesson är Sveriges modell som förbjuder köp av sexuella tjänster en bra metod. Även om det innebär att en viss verksamhet går under jorden.

Sunesson har även identifierat en annan viktig faktor, pornografins ökning och gränslösa spridning.

I en debattartikel i Svenska dagbladet 4 december 2018, skriver han:
”Porrindustrin innefattar precis samma cyniska exploatering av människor som systemet med prostitution samt att porrindustrin bidrar till att öka efterfrågan på unga människor, framför allt unga kvinnor, både för själva porrproduktionen men också för exploatering i prostitution. Porr i dag är oerhört grov, ofta med sadistiska våldsinslag såsom slag och strypning samt olika former av verbal och fysisk förnedring. Den som utnyttjas i porrproduktion får också leva med att bilderna och filmsekvenserna finns kvar för alltid på Internet.”

Sunesson hänvisar till forskning som visar att konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor.

”Sverige kan göra mer för att skydda de mest utsatta mot sexuell exploatering, både i Sverige och internationellt, genom att ta ställning mot porr med vålds- och förnedringsinslag. Jag efterfrågar detta utifrån vetskapen om vilka konsekvenser den här typen av porr får för många av dem som medverkar i framställningen samt vilka konsekvenser den får för unga människors syn på sexualitet och för synen på jämställdhet.”

Fakta

Begreppet slaveri innefattar tvångsarbete och sex-trafficking.
Indien anses vara det land med högst slavar, över 18 miljoner. Därefter följer Kina, Pakistan, Bangladesh och Uzbekistan. Nära 60 procent av världens slavar ska finnas i dessa länder. I Kina har landets policy att varje familj endast får föda ett barn bidragit till att det saknas 15-20 miljoner unga kvinnor. Dessa ”köps” från länder i Sydostasien.
I Indien har det stora antalet aborter av flickor bidragit till en ökad trafficking av flickor till tvångsäktenskap som i vissa fall blivit ett sätt att skaffa billig arbetskraft.
Nordkorea anses vara det land som i förhållande till befolkningsmängden har flest slavar: 1,1 miljoner av landets 25,1 miljoner invånare.