fbpx

Erikshjälpen föreläser på världens största barnrättskonferens

Bristen på och behovet av ett ökat stöd till barn med frihetsberövade föräldrar. Det kommer Erikshjälpen tillsammans med Solrosen att sätta fingret på under Barnrättsdagarna som pågår i Örebro 9-10 april.

”Barn i utsatta situationer” är årets tema på Barnrättsdagarna, världens största barnrättskonferens för organisationer och myndigheter som vill utveckla sig och sitt arbete för barnrättsfrågor. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Erikshjälpen har tidigare år deltagit med en monter under konferensen men medverkar nu för första gången också med en föreläsning.

Ann-Sophie Palmér, programkoordinator för Erikshjälpens Sverigearbete, kommer tillsammans med Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen i Göteborg och Borås, att prata kring rubriken ”Separerad av muren”.  En rubrik som anspelar på verkligheten för de mer än 30 000 barn i Sverige som har en frihetsberövad förälder, antingen i fängelse eller inom frivården.

”Vi har verksamma metoder att bidra med.”

– Bristen på och behovet av stöd till denna målgrupp är oerhört stort, det visar inte minst den kartläggning som Socialstyrelsens presenterade i december men också den utvärdering av Solrosens verksamhet som FoU i Väst presenterade förra året. Därför känns det oerhört angeläget att på en så stor arena få visa att vi har verksamma metoder att bidra med, säger Ann-Sophie Palmér.

Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission samverkar kring Solrosen. Verksamheten går ut på att ge direkt stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. Den har funnits i Göteborg sedan år 2000 och finns nu även i Borås. I Jönköping finns Vårsol och i Umeå Kumulus, som båda arbetar efter Solrosens modell.

”Ämnet är oerhört angeläget.”

Under föreläsningen på Barnrättsdagarna kommer Line Fuchs att berätta om barn och ungas upplevelser av att ha en frihetsberövad familjemedlem samt lyfta vikten av att barn får tillgång till information och eget stöd för att avlastas i en ofta mycket utsatt livssituation.

Ann-Sophie Palmér kommer att berätta om hur stödet till målgruppen ser ut i Sverige i dag och om hur Erikshjälpen tillsammans med Solrosen arbetar för att sprida kunskap och opinion för att fler barn och familjer ska få stöd.

– I slutet av mars höll vi en gemensam föreläsning för 130 yrkesverksamma inom skolan, elevhälsan, socialtjänst, psykiatri och kriminalvård i Jönköpings län. Det är ett år sedan vi startade samarbetet med Vårsol i Jönköping och vi vill fortsätta sprida Solrosmodellen till fler kommuner, säger Ann-Sophie Palmér.