fbpx

Erikshjälpen bekymrad över Sidas besked att fasa ut strategiskt humanitärt partnerskap

De humanitära behoven i världen är enorma och det rapporteras nu regelbundet om barn som dör av svält i spåren av Covid-19, torka eller översvämningar. SSom barnrättsorganisation är Erikshjälpen därför mycket bekymrad över Sidas besked att inte ingå nytt strategiskt humanitärt partnerskap med Svenska missionsrådet (SMR).

– Vi ser stora humanitära behov hos barn i världen nu och framöver och tyvärr innebär detta besked att våra möjligheter att kunna bidra i akuta situationer blir begränsade, säger Peter Toftgård, internationell programchef på Erikshjälpen.

Erikshjälpen är en av Svenska Missionsrådets fyra medlemmar som ingår i paraplyorganisationens humanitära arbete och det är stödet till dessa akuta biståndsinsatser som Sida nu vill dra in.

Ett exempel på Erikshjälpens humanitära insatser är från juli förra året då Bangladesh drabbades hårt av monsunregn. Tusentals familjer fick sina hem och åkrar förstörda. Erikshjälpens insatser bidrog till att drabbade familjer i svårtillgängliga och marginaliserade områden snabbt fick tillgång till mat och sjukvård. Dessutom kunde latriner och vattenpumpar repareras i syfte att förhindra ytterligare spridningar av sjukdomar.

”Vi hoppas att Sida omprövar sitt beslut”

– Vi är besvikna över att Sida inte ser styrkan i att samverka med trosbaserade aktörer som oss inom humanitära frågor. Vi har en nära förankring till det lokala sammanhanget och har möjlighet att finnas på plats före en katastrof såväl som att fortsätta arbeta långsiktigt efter. Flera av de katastrofer vi arbetat med har inträffat på platser där vi redan finns och har pågående samarbeten med olika organisationer. Det har gjort att vi kunnat agera snabbt, och med en respons som är anpassad efter målgruppens behov, säger Peter Toftgård.

Sida håller just nu på med en översyn av sitt humanitära strategiska partnerskap och beskedet innebär i praktiken att man kommer fasa ut humanitära biståndsmedel till SMR:s humanitära team av medlemsorganisationer såsom Erikshjälpen, PMU, ADRA och Läkarmissionen.

– Vi hoppas att Sida omprövar sitt beslut och att vi även fortsatt får möjlighet att bidra in de mest akuta situationerna för barn i de länder där vi arbetar, Peter Toftgård, internationell programchef på Erikshjälpen.