fbpx

  Barn döms orättvist när föräldrar frihetsberövas

  Genom att inte få det stöd de behöver straffas barn för de kriminella handlingar deras föräldrar begått. Nu måste Sverige ta dessa barns rättigheter och behov på allvar – för barnens och för hela samhällets skull. Socialstyrelsens kartläggning av samhällets insatser för barn med frihetsberövade föräldrar visar att stödet inte är tillräckligt. Kartläggningen är gjord på uppdrag av regeringen. Tillsammans […]

  Läs mer

  Mahmoud tog sitt liv – hur många fler ska dö?

  För en dryg vecka sedan fick Mahmoud ett tredje avslag på sin asylansökan. Egentligen det fjärde, eftersom han också i ett sista försök hänvisade till sin nyfunna kristna tro. Migrationsverket tyckte inte att tron var genuin nog och i desperat förtvivlan gjorde Mahmoud det som han faktiskt hade pratat med sina vänner om. Han valde […]

  Läs mer

  Lyssna på barnen

  Låt barns röster höras i samhällsdebatten, i Sverige och internationellt, och stärk barnperspektivet i utvecklingssamarbetet. Under förra veckan var Erikshjälpen på plats under Almedalsveckan i Visby. Under fem intensiva dagar har vi arrangerat och deltagit i seminarier och panelsamtal, lyssnat på föredrag, debatter och partiledartal, träffat företrädare för partier och organisationer och spridit våra egna […]

  Läs mer

  Erikshjälpen tar ställning för barnen i årets valrörelse

  Med valsedeln #kryssaförbarnen tar Erikshjälpen tydlig ställning i årets valrörelse. ”Vi är inte partipolitiska men som barnrättsorganisation och del av det civila samhället har vi en viktig roll att lyfta fram förslag till Sveriges politiker. Vi tror att vi skulle få ett bättre samhälle om de tog till sig våra budskap”, säger Eva Palmqvist, biträdande […]

  Läs mer

  Politiker – håll era löften om global utveckling!

  Det var budskapet när civilsamhället igår presenterade sin granskning av Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU), som antogs av riksdagen 2003. Enligt beslutet om PGU ska all politik vara samstämmig, dra åt samma håll, mot att främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna ska vara vägledande när det […]

  Läs mer