fbpx

Utbildning ger framtidsmöjligheter för barn med funktionsnedsättning

Förr lämnade Mercy Wairimu Wangui, 15 år, nästan aldrig sitt hem. Hennes självkänsla var obefintlig och hon deltog inte i några sociala aktiviteter. En rullstol blev början till en annan vardag.

Alla barn har rätt till utbildning, oavsett förutsättningar eller sammanhang. Men i två av Kenyas mest marginaliserade regioner, Laikipia och Isiolo County, leder fattigdom och brist på kunskap till att många föräldrar – liksom samhället i stort – inte har förmåga att ge barn det de har rätt till och behöver. Andelen barn som börjar skolan är låg och allra mest alarmerande är situationen för barn som har en funktionsnedsättning.

Barn med funktionsnedsättningar möter flera allvarliga fördomar i samhället. Fördomar som bottnar i okunskap och missuppfattningar. En del tror att dessa barn bär på en förbannelse, andra tror att de orsakar klimatförändringarna. Få vet hur de ska bemöta ett barn som har en funktionsnedsättning, vilket leder till att föräldrar gömmer undan barn, antingen av skam eller för att skydda dem.

En bra utbildning ger ljusare framtidsmöjligheter.

Tillsammans med den lokala partnerorganisationen VSO Kenya jobbar Erikshjälpen för att sprida kunskap och skapa en attitydförändring i Laikipia och Isiolo County, så att barn med funktionsnedsättningar får möjlighet att gå i skola, utvecklas och nå sin fulla potential. Här får föräldrar och stöd i att hitta nya försörjningsmöjligheter och ta sig ur fattigdom. Och barn får tillgång till hjälpmedel och att blir inskrivna i skolan. Lärare får utbildning och krav ställs på skolan, ansvariga myndigheter och beslutsfattare att ta barns rättigheter på allvar och skapa förutsättningar för alla barn – med eller utan funktionsnedsättning – att få en bra utbildning som ger ljusare framtidsmöjligheter. Detta är ett arbete som möjliggörs med hjälp av pengar från Världens Barn-insamlingen.

Foto: Paul Ndungu Mwaniki

Mercy bor i området Laikipia, några timmars bilresa norr om Kenyas huvudstad Nairobi. Hon föddes med en cp-skada som gör att hon inte kan gå eller sitta utan stöd. Förr var hon beroende av att någon bar henne om hon ville ta sig utanför huset, vilket hon nästan aldrig gjorde. Det ledde till att Mercy blev isolerad, tillbakadragen och olycklig.

När Erikshjälpens lokala partnerorganisation upptäckte Mercys situation fick hon och hennes familj stöd på flera olika sätt. Mercy fick en medicinsk bedömning, en rullstol och familjen fick kunskap om att barns rättigheter gäller alla barn – med eller utan funktionsnedsättning. Mercy började skolan och hennes cp-skada registrerades hos det nationella rådet för personer med funktionsnedsättningar, vilket ger henne rätt till ekonomiskt stöd. Parallellt jobbade Erikshjälpens partner också med att sprida kunskap om och förståelse för funktionsvariationer på platsen där Mercy bor.

– Nu har samhället en mer positiv attityd till oss med funktionsnedsättningar, attityderna har förändrats, säger Mercy.

– Nu har samhället en mer positiv attityd till oss med funktionsnedsättningar, attityderna har förändrats.

I dag kan Mercy ta sig runt som hon vill och kanske viktigast av allt – träffa vänner. Hennes självbild har stärkts och hon känner tillhörighet till jämnåriga och till samhället.

– Jag är gladare nu, säger hon.

Lördagen den 2 oktober ger Erikshjälpen Second Hand allt till Världens Barn.

Var med och gör skillnad – läs mer på Världensbarn.se