Ny binda ska få fler flickor till skolan

En återanvändbar binda som är lätt att hålla ren – kan den minska mensfattigdomen i världen? Det hoppas forskarna Karin Högberg och Lena Berglin som utvecklat en helt ny typ av binda, som i samarbete med Erikshjälpen nu ska testas av 300 flickor i Kenya.

Mensfattigdom beräknas drabba en halv till en miljard flickor och kvinnor världen över. Att inte ha tillgång till mensskydd gör att många flickor stannar hemma från skolan när de har mens. Samtidigt är mens starkt kopplat till stigma och tabun och många lider i tysthet.

– Att leva med skam och förnedring är en känsla som av människor skattas värre än smärta. Kan vi bidra till att flickor och kvinnor slipper känna denna känsla och istället kan känna en värdighet, så är det i sig värt mycket, säger Karin Högberg, forskare vid Högskolan i Borås.

Idén om en återanvändbar binda föddes i hennes huvud under en resa till Kenya för sju år sedan, då hon slogs av hur bristen på såväl toaletter, sopsortering och privata utrymmen skapade en stor problematik för flickor och kvinnor att sköta sin menstruation på ett bra sätt. Det, tillsammans med det faktum att 65 procent av landets kvinnor inte har råd att köpa mensskydd, utan istället använder allt ifrån tygtrasor till löv för att absorbera blodet, fick den nydoktorerade forskaren att formulera en frågeställning: Går det inte att göra ett hygieniskt och återanvändbart mensskydd?

”Min vision är att tillgången till mensskydd inte ska vara ett problem för någon”

Sedan 2015 har hon arbetat aktivt med att ta fram produkten, tillsammans med textilforskaren Lena Berglin. Resultatet blev Spacerpad, en binda i flera lager textil med små hål där blodet rinner ner, vilket gör att ytan hålls torr så länge bindan inte blir överfull. Bindan är samtidigt lätt att tvätta och torkar snabbt.

Bindan har samma funktion som en menskopp – det vill säga att den fungerar som en behållare av mensvätskan istället för att absorbera den – med den skillnaden att den används utanpå och inte inuti kroppen.

–  Menskoppen är en fantastisk produkt men det är långt ifrån alla som är bekväma med att använda den. Det kan både finnas kulturella skäl till det men också att man som flicka och kvinna bara i sig själv kan känna ett stort motstånd mot att föra in något så stort i sin kropp, säger Karin Högberg.

”En innovation med potential att förändra livet för flickor och kvinnor”

Under våren 2019 har 30 kenyanska kvinnor deltagit i ett första användartest; kvinnor från olika miljöer och med olika förutsättningar vad gäller tillgång till vatten och sanitet. Testet föll väl ut och nästa steg blir nu att testa produkten i betydligt större omfattning. 300 skolflickor ska genom Erikshjälpens partner ICL i Kenya under sex månaders tid ingå i en testpanel.

– Målet är att ha tillverkning i Kenya och med hjälp av ICL hitta affärsmodeller så att produkten kan distribueras och nå den enskilda. Min vision är att tillgången till mensskydd inte ska vara ett problem för någon.

Men planen är också att ha produktion i Sverige så att produkten kan distribueras till fler länder.

– Det här är en spännande och viktig innovation med potential att förändra livet för flickor och kvinnor i utsatta situationer. Vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklingen och testningen av Spacerpad, säger Ola Olsson, vid Erikshjälpens internationella programavdelning.