fbpx

Erikshjälpen inleder humanitär insats för att hjälpa romer i Rumänien

I Pirita, i utkanten av staden Baia Mare i norra Rumänien lever romska familjer i extrem fattigdom. Boendesituationen är ohållbar och inför vintern väntar omständigheter som handlar om liv och död. Erikshjälpen inleder därför en akut humanitär insats för att hjälpa barn och deras familjer i Pirita, och går in med cirka 450 000 kronor för att stödja partnerorganisationen Pirita Children Association (PCA) som verkar på plats i området.

I Pirita, ett av norra Rumäniens mest marginaliserade områden, bor omkring 70 romska familjer med begränsade medel, utan hushållsvatten eller el. Familjerna har levt i området sedan 90-talet. Sedan dess har samhället expanderat och antalet invånare ökat till cirka 250 vuxna och barn. Få av invånarna äger marken de bor på, och många bor där illegalt – i provisoriska hyddor, byggda av bristfälligt material.

Pirita ligger precis intill ett reningsverk för avloppsvatten och nära en soptipp som hör till den lokala gruvdriften. Det innebär att familjerna lever och verkar i en hälsofarlig miljö, och under vintern löper de ytterligare risk för sjukdom, till och med dödsfall, då familjerna varken kan köpa eller lagra ved. Brandrisken är stor, och familjerna eldar med giftigt avfall. Utan eld blir hyddorna lika kalla inne som ute, vilket ökar risken för att barn drabbas av hypotermi och förfryser.

Samtidigt bidrar boendesituationen för Piritas invånare till ökad stigmatisering och diskriminering av romer då flera av barnen dyker upp i skolmiljön smutsiga av lera – vilket blir en grogrund för mobbing och trakasserier.

Många barn väljer att inte gå till skolan alls om de blivit för blöta, leriga eller om de skadat sig på vägen till skolbussen, på grund av skam.

Erikshjälpen går in med cirka 450 000 kronor från den humanitära budgeten för att stödja den lokala partnerorganisationen Pirita Children Association (PCA) i insatser för att hjälpa Piritas invånare innan vinterperioden slår som hårdast. PCA har arbetat i flera år i Pirita för att på olika sätt förändra grundorsakerna till den situation som samhället befinner sig i, genom långsiktiga insatser och i nära relation till Piritas invånare. Men för att säkra barnens hälsa och överlevnad inför vintern krävs akuta humanitära åtgärder. Därför går Erikshjälpen in med extra stöd.

I projektet kommer enklare bostäder att uppföras till de familjer som är mest utsatta, med eko-toaletter och möjlighet för sovplats. Tillgången till vatten kommer att förstärkas och det befintliga duschrummet kommer att utökas med ett omklädningsrum som även kan fungera som ett väntrum för barnen som åker skolbuss. Tillgången till ved kommer att öka, genom upprättandet av en vedfond där familjer kan hämta ved. Två gångvägar kommer att anläggas, så att barnen kan nå skolbussen utan att behöva springa i lera. Dessutom kommer alla barn i Pirita förses med sovsäckar för att hålla värmen under de kalla nätterna. Projektet kommer att inledas den 20 oktober 2022.

Vill du stötta vårt arbete i Pirita?

grafisk karta över rumänien

Läs mer

Rumänien – Erikshjälpen