Erikshjälpen får 4 miljoner från Musikhjälpen

Alla har rätt att funka olika – det var temat för Radiohjälpens insamlingskampanj Musikhjälpen i december 2018. Totalt samlades över 50 miljoner kronor in och Erikshjälpen har nu fått 4 miljoner till ett projekt för inkluderande utbildning i Kenya.

I Kenya exkluderas ofta barn som har en funktionsnedsättning. Deras rättigheter kränks och många av dessa barn växer upp i fattigdom. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att ge barn med funktionsvariationer starkare egenmakt och större framtidsmöjligheter.

Kvalitativ och inkluderande utbildning blir tillgänglig för 800 barn med funktionsvariationer

Pengarna från Musikhjälpen kommer användas i ett projekt för att göra kvalitativ och inkluderande utbildning tillgänglig för 800 barn med funktionsvariationer i Wajir, Siaya, Kisumu och Laikipia County i Kenya. 60 tonåringar med funktionsvariationer kommer också få utbildning i livskunskap och praktiska färdigheter för framtiden. Påverkansarbete kommer att bedrivas för att ge kunskap till dem som bär ansvaret för att barn med funktionsvariationer i dag inte får utbildning, exempelvis myndigheter och föräldrar.

När barn med funktionsvariationer får utbildning och blir läs- och skrivkunniga får de möjligheter att gå vidare till högre studier eller ut i arbetslivet. Förutom kunskap kopplad till skolämnena får de också stärkt självförtroende och lär sig att ta ansvar och fatta egna beslut.

Projektet vill också öka kunskapen om alla barns rättigheter hos makthavare och nyckelpersoner i samhället för att säkerställa långsiktig inkludering och jämlikhet för barn och unga.