fbpx

Collins – en superhjälte med radion

Kan radiolektioner rädda flickor från bortgifte, misshandel eller barnarbete? I Karamoja, gränslandet mellan Uganda, Kenya och Sydsudan, är det förhoppningen under pågående coronakrisen. “På så sätt förlorar vi inte kontakten med flickorna”, säger Collins Kibet.

För mer än en miljard barn har skolgången blivit avbruten på grund av coronakrisen. Runt 750 miljoner av barnen är flickor. Flickor som redan i vanliga fall tvingas slåss för sin rätt att gå i skolan. För att slippa gifta sig som tonåringar eller bli gravida mot sin vilja.

I Karamoja, gränslandet mellan Uganda, Kenya och Sydsudan, är en flicka traditionellt sätt inte värd mer än den mängd boskap hon kan ge vid ett bortgifte. Och eftersom flickor med utbildning ger ett lägre brudpris är skälen att skicka flickor till skolan mycket små. Här arbetar Erikshjälpen tillsammans med flera olika partnerorganisationer, och med stöd av Postkodlotteriet, i projektet Flickor utan brudpris. Vid årsskiftet 2018/2019 var nästan 1 000 flickor som tidigare hoppat av skolan, tillbaka i skolbänkarna igen som en direkt följd av projektet. Men så kom coronakrisen.

–Pandemin har lett till att skolorna har stängt och barnen har skickats hem. Utan skolan som trygghet blir dessa flickor extra utsatta. De kommer att utsättas för olika former av misshandel, t.ex. barnäktenskap, våldtäkt, graviditeter, barnarbete eller att föräldrarna inte bryr sig om dem. Flickor tvingas även i högre grad ta hand om hemmet vilket gör att de inte kan göra skoluppgifterna de fått med sig hem och får därför svårare att komma tillbaka till skolan när de öppnar igen, berättar Collins Kibet, I Choose Life, i Kenya.

Collins och teamet har därför försökt hitta andra sätt för att se till att flickorna fortfarande kan ta del av undervisningen.

–För att stötta flickorna har vi gått ihop med en lokal radiostation och tio engelska-, matte- och swahililärare som sänder lektioner via radion. Lektionerna sänds måndag till fredag mellan klockan åtta och nio på morgonen och upprepas sedan på kvällen.

De radiosända lektionerna gör det lättare för flickorna att fortsätta sina utbildningar.

Ge superkraft till krisens hjältar!

Eller swisha SUPERKRAFT till 900 92 83

–Vi arbetar även med ambassadörer som sprider information om hur man skyddar sig mot Covid-19 till flickorna och deras familjer. Samarbetet med lokala myndigheterna fortsätter också för att säkerställa att de inte slutar ta sitt ansvar för flickornas säkerhet. Dessa tre aktiviteter hoppas vi ska bidra till att flickorna fortsätter att utbilda sig, att vår personal inte förlorar kontakten med flickorna och att de är i säkerhet.