fbpx

All time high för Erikshjälpen

Det starkaste året i Erikshjälpens historia, med över 162 miljoner i intäkter. Så summerar vi det gångna året i bokslutet för 2021. ”Vi har bättre förutsättningar än någonsin”, säger generalsekreterare Daniel Grahn.

Under coronapandemins andra år har Erikshjälpen flyttat fram sina positioner. Givandet har ökat, liksom second hand-försäljningen och insatserna för barn och unga i Sverige och världen.

– 2021 är intäktsmässigt all time high för Erikshjälpen, det bästa året i vår historia och det känns fantastiskt! säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Erikshjälpen har under 2021 genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i 16 länder, inklusive Sverige. Det starka ekonomiska resultatet har också bidragit till att organisationen har kunnat öka satsningarna på humanitära insatser. Nästan nio miljoner kronor – en tredubbling jämfört med året innan – gick till insatser i åtta länder, bland annat i Bangladesh och Afghanistan.

Behoven ökar

– Vi ser tydligt att de humanitära behoven i världen ökar, att krig och katastrofer gör att barns grundläggande rättigheter kränks och det behöver vi svara på. Klimathoten och dess konsekvenser, pandemin med dess efterverkningar och världens politiska spänningar med konflikter och flyktingströmmar, får stora konsekvenser för miljontals barn runtom i världen, säger Daniel Grahn.

I det perspektivet har 2021 varit ett dåligt år. Och med det pågående hänsynslösa kriget i Ukraina, som också får negativa effekter på pågående kriser i världen, och hotande hungerkatastrofer i Östafrika och Västafrika, ser 2022 ut att bli ännu svårare.

– Därför är vårt ekonomiskt starka resultat otroligt viktigt. Det innebär att vi har bättre förutsättningar än någonsin att fullfölja vårt uppdrag för barnen och världen de drömmer om, säger Daniel Grahn.

Rekordstort överskott från Second Hand

Erikshjälpens intäkter består bland annat av gåvor från privatpersoner och företag, överskott från Erikshjälpen Second Hands butiker och medel från Sida (genom Svenska missionsrådet), Världens Barn och Postkodlotteriet.

Under 2021 är det framför allt testamenten, gåvor från stiftelser och ett rekordstort överskott från Erikshjälpen Second Hand som sticker ut och bidrar till det totala resultatet.

– Det är många som på olika sätt är med och bär Erikshjälpen, inte minst alla privatpersoner som ger till oss varje månad. Deras gåvor ligger som en stabil och viktig bas och vi är otroligt tacksamma för det förtroende som varje enskild givare visar oss, säger Daniel Grahn.

För organisationer med 90-konto får max 25 procent av intäkterna användas för insamling och administration. 2021 var Erikshjälpens insamlings- och administrationskostnader 11 procent.

Läs årsberättelsen i sin helhet