Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2022. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2022

Global Programme Report 2021 är en detaljerad global programrapport på engelska, som visar ERIKS Developments resultat inom våra fyra tematiska områden. Rapporten innehåller också strategisk utveckling, lärdomar och barns berättelser.

Global Programme Report 2021 ERIKS

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2022.

Effektrapport Giva Sverige 2022

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2020.

Effektrapport 2020

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2018.

Effektrapport FRII 2018 1

Global Programme Report 2020 är en detaljerad global programrapport på engelska, för 2020 som visar ERIKS Developments resultat inom våra fyra tematiska områden. Rapporten innehåller också strategisk utveckling, lärdomar och barns berättelser.

Global Programme Report 2020 ERIKS

Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2021. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Erikshjalpen Secondhand Hallbarhetsrapport 2021

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2022.

Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2022

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2020.

Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2020

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2018.

Effektrapport FRII 2018 1

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.