Hållbarhetrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2023. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2023

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2023.

Effektrapport Giva Sverige 2023

Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2022. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2022

Global Programme Report 2021 är en detaljerad global programrapport på engelska, som visar ERIKS Developments resultat inom våra fyra tematiska områden. Rapporten innehåller också strategisk utveckling, lärdomar och barns berättelser.

Global Programme Report 2021 ERIKS

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2022.

Effektrapport Giva Sverige 2022

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2020.

Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2020

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2018.

Effektrapport FRII 2018 1

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2021.

Effektrapport Giva Sverige 2021

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2020.

Effektrapport 2020

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2019.

Effektrapport FRII 2019

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.