Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2023.

Effektrapport Giva Sverige 2023

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2022.

Effektrapport Giva Sverige 2022

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2022.

Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2022

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2020.

Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2020

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod 2018.

Effektrapport FRII 2018 1

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2021.

Effektrapport Giva Sverige 2021

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2020.

Effektrapport 2020

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2019.

Effektrapport FRII 2019

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2018.

Effektrapport FRII 2018 1

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.