fbpx

Vi ger humanitärt stöd och arbetar med katastrofriskreducering

Våra humanitära insatser sker till största del i de länder och områden där vi redan har etablerade partners och projekt, vilket gör att vi kan agera snabbt när något händer.

Våra insatser för Ukraina och barn på flykt – Läs mer

Våra insatser kring svälten i Östafrika – Läs mer

Våra befintliga partners har bra kunskap om, och är välförankrade i, de samhällen där de verkar och kan snabbt lokalisera vilka som drabbats hårdast och är i störst behov av hjälp.
Vårt mål är att agera snabbt, men också att stanna kvar för att se till att livet kan återvända, att vardagen med försörjning, mat och skola kommer igång igen.  

Erikshjälpen arbetar också med katastrofriskreducering och resiliens för att bidra till människors och samhällens förmåga att hantera förändringar, främst på grund av klimatförändringar. Ett förändrat klimat ställer inte bara högre krav att kunna svara på akuta katastrofer, det ökar också kraven på att arbeta förebyggande för att effekterna av klimatförändringarna i så liten mån som möjligt ska resultera i en katastrof.  
Att arbeta med katastrofriskreducering och resiliens kan handla om allt ifrån att ett lokalsamhälle vet vad de ska göra om det sker en översvämning till att familjer får kunskap om hur man odlar nya typer av grödor som bättre står emot ett torrare klimat.

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att förvalta våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi har 90-konto som innebär att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garanterar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2020 var våra insamlings- och administrationskostnader endast 10 procent.

Läs mer om vårt arbete