Barnrättskonferens om jämlika uppväxtvillkor

På Barnkonventionens dag, måndagen den 20 november 13:00-17:00, arrangerar Erikshjälpen en barnrättskonferens i samverkan med Jönköping University och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Hur skapar vi jämlika uppväxtvillkor för alla barn? är frågan som konferensen fokuserar på.

Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Samtidigt visar rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté på systematiska brister i Sverige gällande integrering av ett barnrättsperspektiv och barns delaktighet.

Under barnrättskonferensen i Jönköping fokuserar Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin, forskaren Frida Lygnegård och barnrättskonsulten Åsa Ekman på barns rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor. Tillsammans med expertpaneler diskuteras vad Sverige behöver göra bättre för att implementera FN:s rekommendationer enligt barnkonventionen.

Program Barnrättskonferens 20 november 2023

Datum: 20 november, 13.00-17.00 (mingel och mini-expo 12.00-13.00)
Plats: Aulan på Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University, Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping.

Anmälan: Sista anmälningsdatum är den 10 november 2023. Anmälan sker via anmälningsformulär

 

Publicerad: 05 oktober 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.