Program Barnrättskonferens 20 november 2023

Program

12.00 – Expo och mingel i Arkaden på HLK, Jönköping University

13.00 – Välkommen
Daniel Grahn, Generalsekreterare för barnrättsorganisationen Erikshjälpen

13.20 – Barns (o)lika tillgång till rättigheter
Elisabeth Dahlin, Sveriges Barnombudsman om vad som behöver göras för att uppfylla barns rättigheter. Alla barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och att kunna utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att barn som tillhör särskilt utsatta grupper har sämre tillgång till sina rättigheter än andra barn.

13.50 – En trygg uppväxt för alla barn – vision eller verklighet?
Frida Lygnegård, barnforskare och lärare på Jönköping University reflekterar kring utmaningen att barn ska kunna växa och uppnå sin fulla potential i tider av nedskärningar. Frida kommer också att ta upp frågan om i vilken utsträckning vuxna låter barns egna upplevelser påverka beslut som rör deras hälsa och livsvillkor.

14.15 – FN:s rekommendationer till Sverige, vad innebär det för oss?
Åsa Ekman, barnrättskonsult och författare konkretiserar några av FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sveriges regering. Sverige fick nyligen kritik från FN:s kommitté för barnets rättigheter, vad innebär det för oss som arbetar regionalt och lokalt? Föreläsningen skickar med frågor och områden att jobba vidare med i din verksamhet.

14.40 – Fika och mingel

15.10 – Hur ska vi arbeta för att implementera rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté och säkerställa alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor?
Panel: Elisabeth Dahlin, Åsa Ekman, Frida Lyngegård, Andreas Persson (S), kommunalråd i Jönköpings kommun. (ansvarig för välfärdsfrågor), Birgitta Johansson programchef Sverige Erikshjälpen

16.00 – Hur kan det vara för barn att växa upp med en frihetsberövad familjemedlem? Med filmsekvenser från föreställningen ”Det ingen får veta om pappa” får åhörarna en bild av hur det kan vara att växa upp med en förälder i fängelse. Föreställningen bygger på skådespelerskan Aja Rodas barndom och är en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som drivs av verksamheten Solrosen i Göteborg.
Panel: : Aja Rodas skådespelare, Mats Jäderlund skådespelare, Ann-Sophie Palmér Solrosen, Pauline Hammarlund och Emma Duseus Vårsol Samtalscenter.

16.45 – Sammanfattning och avslut
Daniel Grahn, Generalsekreterare för Erikshjälpen

17.30 – Ljusmanifestation för Barnets rättigheter, Rådhusparken Jönköping
Välkommen att delta i Jönköping kommuns årliga ljusmanifestation för barnets rättigheter. Inför ljusmanifestationen får barn i kommunen lära sig om barnets rättigheter samtidigt som de gör en ljuslykta till manifestationen.

 

Koordinator

Presskommunikatör

Lena Elf

Presskommunikatör

Publicerad: 19 oktober 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.