Årsberättelse 2019

I årsberättelsen för 2019 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under 2019 har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 17 länder, inklusive Sverige. Humanitära insatser har genomförts i sju länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2019

Publicerad: 13 juli 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.