Hållbarhetrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2023. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2022. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2021. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Erikshjalpen Secondhand Hallbarhetsrapport 2021

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.