fbpx

Ge på det sätt som passar dig

Med din gåva bidrar du till att barn i utsatthet får sina rättigheter uppfyllda och möjlighet att drömma om en framtid. Du kan välja att ge en engångsgåva, ge regelbundet eller ge bort ett gåvobevis.

Stöd oss

Din gåva når fram

 

För Erikshjälpen är det en självklarhet att förvalta våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi har 90-konto som innebär att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garanterar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2021 var våra insamlings- och administrationskostnader 11 procent.

 

Tryggt givande märkning från Giva Sverige

Erikshjälpen är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att Erikshjälpen uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Här kan du läsa mer om vår kvalitetskontroll.