Två år sedan invasionen i Ukraina

Den 24 februari har det gått två år sedan Rysslands invasion av Ukraina. Två år av krig, rädsla och mänskligt lidande. Erikshjälpen har från första dagen stått på barnens sida och tillsammans med lokala partnerorganisationer har vi kunnat hjälpa ukrainska barn och familjer. Men behovet av humanitärt och psykosocialt stöd är fortfarande stort.

Tidig morgon den 24 februari 2022 gick Ryssland till attack mot Ukraina. Ukrainska barn och familjer har fått genomlida 730 dagar av krig. 730 dagar av rädsla, flyglarm och trauma. När Ukraina invaderades fanns Erikshjälpen tidigt på plats för att stötta barn och familjer, både de på flykt och de som var kvar i landet. Via lokala partnerorganisationer förmedlades omedelbar hjälp med särskilt fokus på barnens situation. I början av kriget handlade hjälpen om att förse människor med förnödenheter och kontanter samt att hjälpa till med information och registrering vid gränserna. I dag är behovet av stöd och insatser fortfarande stort.

UNHCR uppskattar att över 14 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. De flesta är kvinnor och barn.

Ge en gåva till barn och familjer i Ukraina

Med din gåva bidrar du till att krigsdrabbade barn i Ukraina får den hjälp som de behöver för att känna sig trygga.

Ge en gåva till barnen i Ukraina

Med tiden har behovet av psykosocialt stöd ökat. Sedan krigets början har Erikshjälpen stöttat den lokala samarbetspartnern Women´s Consortium of Ukraine (WCU) som bland annat erbjuder samtalsstöd och bildterapi. WCU har även en stödlinje dit barn och vuxna kan ringa. Psykologerna som arbetar med stödlinjen vittnar om hur samtalen till en början handlade om att få praktisk hjälp. Nu handlar samtalen mer om att hitta livsglädje mitt i ett brinnande krig. Barn så unga som 11 år ringer in och är oroliga för att mista en familjemedlem eller vän. Psykologen Tetiana Grigorieva som arbetar med stödlinjen berättar:

– Barnen som ringer till oss har ofta förlorat en nära anhörig och vi kan stötta dem i sorgeprocessen. Samtalen hjälper barnen att uttrycka sina känslor och hantera den oerhörda smärta som förlusten av en släkting innebär. Framför allt om det var någon som stod dem väldigt nära och betydde allt för dem.

Barn som ringer till oss har ofta förlorat en nära anhörig.
Psykolog, Tetiana Grigorieva

Situationen i Ukraina är allvarlig. Erikshjälpen finns där behovet är som störst och tillsammans med vår lokala partnerorganisation fortsätter vårt arbete.

Läs mer om Erikshjälpens arbete i Ukraina

Publicerad: 21 februari 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.