”Tillsammans driver vi på för en mer hållbar framtid”

Elbolaget Bixia är mångårig Företagspartner till Erikshjälpen. Pengar från Bixias miljöfond bidrar till rent vatten och elektricitet i byar i Bangladesh och Etiopien. “Vi vill driva på utvecklingen för en mer hållbar framtid. Därför är vårt samarbete med Erikshjälpen väldigt värdefullt för oss”, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Bixia ägs av ett flertal regionala energibolag och jobbar aktivt för att bidra till hållbar förändring inom energiproduktion. Genom Bixias Miljöfond, där elbolaget varje månad avsätter några kronor per kund, genereras årligen mellan 1–1,5 miljoner kronor. Pengar som går till att stödja projekt som leder till mer förnybar el.

Insatser Bixia stödjer

Genom fonden stöttar Bixia bland annat Erikshjälpens arbete för barns rättigheter i Jamunadeltat i Bangladesh. Här har man finansierat solpaneler på skoltak – som inte bara ger el utan också nya framtidsmöjligheter åt och barn och ungdomar som nu kan gå i högstadiet istället för att börja jobba eller giftas bort.

 

Fantastiskt att se vilken skillnad relativt små insatser kan göra för barns livssituation
Peter Janefjord

– Det är fantastiskt att se vilken skillnad relativt små insatser kan göra för barns livssituation. Bara under ett år har vår miljöfond bidragit till solpaneler i 30 skolor vilket gjort att de fått belysning och att de skolor som ligger mest otillgängligt har kunnat få undervisning via digitala bildskärmar, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Borra brunn i Etiopien

Framåt kommer Bixia fortsatt stötta arbetet i Bangladesh men också insatser för att förse en by i Etiopien med vatten. Genom att borra en brunn och utrusta den med en solenergidriven pump kan 500 personer få vatten. Det gör att fler barn, i synnerhet fler flickor, kan gå i skolan när de slipper gå flera timmar varje morgon och kväll för att hämta vatten.

– Vi på Bixia vill driva på utvecklingen för en hållbar framtid och därför är vårt samarbete med Erikshjälpen väldigt värdefullt både för oss och för de barn som får hjälp. Genom inköp, installation och underhåll av solenergianläggningar för elproduktion skapar Erikshjälpen förutsättningar för utbildning, hälsovård, förbättrade levnadsvillkor och en hållbar samhällsutveckling. Detta skapar skillnad för barn och familjer i utsatta områden samtidigt som mängden förnybar och närproducerad el ökar, säger Peter Janefjord.

Författare: Patricia Franzén

Publicerad: 14 mars 2022

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.