Nej till dödsstraff i Uganda

I veckan godkände Ugandas president en av världens strängaste hbtqi-lagar – där bland annat ”förvärrad homosexualitet” kan leda till dödsstraff. Erikshjälpen tar kraftigt avstånd till den nya lagen då den kränker mänskliga rättigheter och försvårar vårt arbete i landet.

Uganda har sedan länge haft stränga antigaylagar. 2014 undertecknade Ugandas president Yoweri Museveni, en kontroversiell lag som syftade till att förbjuda homosexualitet. Lagen innebär stränga straff för samkönade relationer och ”homosexuella handlingar”, inklusive livstids fängelse för upprepade brott. Nu skärps lagarna ytterligare – vilket betyder att en människas sexualitet i landet kan leda till dödsstraff. De nya lagarna riktar sig även mot bisexuella, transpersoner och queera.

En regnbågsfärgad HBTQ flagga svajar i vinden.

En fråga om mänskliga rättigheter

Erikshjälpen har flera insatser i Uganda, där vi arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Vårt arbete vilar på FN:s barnkonvention som lyfter alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning eller religion.

Att straffa människor på grund av deras sexualitet äventyrar deras grundläggande friheter och rättigheter. Lagarna skapar dessutom ett klimat av fruktan och hat, vilket leder till stigmatisering, förföljelse och våld – där människor tvingas leva i hemlighet eller fly landet för att undvika trakasserier och diskriminering.

Vi tar kraftigt avstånd från den nya lagen. Den kränker inte bara alla människors rätt till sin sexualitet, det är en kränkning mot mänskliga rättigheter – något som försvårar vårt viktiga arbete för barnen i Uganda. Och världen de drömmer om.

Publicerad: 01 juni 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.