Östafrika

Erikshjälpen arbetar i Östafrika genom lokala partners i Uganda, Kenya, Sydsudan och Etiopien. Arbetet handlar främst om att förbättra livsmöjligheter för barn som lever på gatan eller i krigsdrabbade områden.

I Östafrika arbetar vi för barns rättigheter, med avstamp i våra temaområden utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Vårt mål är att förbättra omständigheterna för utsatta barn och ungdomar, med särskilt fokus på barn som lever på gatan i Uganda, barn i boskapsskötande samhällen i Kenya, samt barn i krigsdrabbade områden i Sydsudan.

Vi samarbetar med ett 20-tal lokala partnerorganisationer och nätverksorganisationer som verkar på plats i området.

Arbetsfokus i Östafrika

I Etiopien arbetar Erikshjälpen för att stärka marginaliserade gruppers möjlighet till inkomst, utbildning och rent vatten. Arbetet sker i första hand på landsbygden där långa perioder av torka är återkommande inslag.

Arbetet sker bland annat genom att:

 • Möjliggöra så att barn och ungdomar kan gå i skolan
 • Borra brunnar så att familjer som bor på landsbygden får tillgång till rent vatten
 • Starta självhjälpsgrupper som bidrar till att säkra familjers försörjningsmöjligheter

I Kenya arbetar Erikshjälpen för att stärka utsatta gruppers möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet sker i första hand på landsbygden där torka och naturkatastrofer är återkommande.

Arbetet handlar bland annat om att:

 • Starta barnrättsklubbar där barn och ungdomar själva får verktygen för att vara med och påverka samhället i en positiv riktning.
 • Akutinsatser för att hjälpa mammor att ta hand om sina barn.
 • Möjliggöra så att barn och ungdomar kan gå i skolan.
 • Påverkansarbete för att förhindra att flickor gifts bort eller könsstympas.
 • Verka för att barn som bor på barnhem eller gatan kan återintegreras med sina familjer.

I Sydsudan arbetar Erikshjälpen för att säkerställa att barn som drabbats av krig och konflikter växer upp i en trygg miljö som ger dem möjlighet till utbildning och skydd.

Arbetet i Sydsudan handlar bland annat om att:

 • Säkerställa att de barn som drivits på flykt kan gå i skolan.
 • Stötta projekt som arbetar med att öka tillgången till mat och andra nödvändigheter.
 • Stötta kvinnor att starta egna företag som säkrar försörjningen för familjen.
 • Påverkansarbete för att förhindra att flickor gifts bort eller könsstympas.

I Uganda arbetar Erikshjälpen för att hjälpa barn som lever i utsatthet genom att stärka deras möjlighet att delta och influera beslut som påverkar barns vardag.

Arbetet sker bland annat genom att:

 • Starta barnrättsklubbar där barn och ungdomar får verktygen för att själva vara med och påverka samhället i en positiv riktning.
 • Påverkansarbete för att förhindra att flickor gifts bort eller könsstympas.
 • Verka för att barn som bor på barnhem eller gatan kan återintegreras med sina familjer.
 • Möjliggöra så att barn och ungdomar kan gå i skolan.

Här finns vi i Östafrika

Vårt arbete i Östafrika utgår från vårt regionkontor i Kampala, Uganda.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.