Märta Stenevi möter ungdomar i Gränby

I veckan besökte Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi Erikshjälpens Framtidsverkstad i Gränby, Uppsala. Ungdomarna i Framtidsverkstaden presenterade sin verksamhet och fick ställa frågor till Märta som berörde olika ämnen, som orättvisor i kollektivtrafiken och den växande psykiska ohälsan bland unga.

– Det var otroligt inspirerande att höra om Erikshjälpens arbete i Gränby. De jobbar brett för att ge barn, unga och föräldrar en känsla av delaktighet och självbestämmande i sin stadsdel, berättar Märta.

I Gränby upplever många barn och unga att det finns en stark negativ bild av området och de som bor där. Erikshjälpens Framtidsverkstad har blivit en plattform där unga kan göra sina röster hörda gentemot allmänhet och beslutsfattande personer.

– Att unga blir mer delaktiga i hur bostadsområden utvecklas gör dem mer inkluderande, trygga och levande, säger Hanna Löfstrand, Enhetschef för Erikshjälpens Framtidsverkstad.

Om vi ska kunna bryta den negativa kriminella spiralen så behöver resurser sättas in tidigt från olika håll, för att barn som far illa hemma eller har hamnat snett fångas upp.
Märta Stenevi

Om Erikshjälpen Framtidsverkstad i Gränby

Erikshjälpens Framtidsverkstad i Gränby startade våren 2021. Idag finns det många olika aktiviteter för både tjejer och killar. Som olika typer av grupper i dans, kill- och tjejgrupper, natur- och kultur, men man har också börjat med att anordna läger för ungdomarna.

– Vi har också ett positivt samarbete med kommunen med ferieungdomar, som nu går in på sitt tredje år, berättar Hanna Löfstrand. I år med fokus på aktiviteter för barn på olika fritids som ska ge ungdomarna ökade kunskaper i barnkonventionen utifrån Erikshjälpens material, ”Barnrättsäventyret”.

 

Märta Stenevi fick tid till att prata med ungdomarna i Gränby. Det blev ett samtal som handlade om allt från orättvisor i
kollektivtrafiken till den ökade psykiska ohälsan bland unga.

Märta Stenevi pratar med ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Engagerade samtal om orättvisor och psykisk ohälsa

När Erikshjälpens Framtidsverkstad och ungdomarna fått berätta om verksamheten i Gränby var det dags för ungdomarna att ställa frågor till Märta Stenevi. Det blev ett bra samtal som handlade om allt från orättvisor i kollektivtrafiken till den ökade psykiska ohälsan bland unga.

– Jag har under våren rest runt i landet och träffat poliser, lärare, socialarbetare och aktörer från civilsamhället som alla jobbar med ungdomar, berättar Märta Stenevi och fortsätter:

– Alla säger samma sak. Om vi ska kunna bryta den negativa kriminella spiralen så behöver resurser sättas in tidigt från olika håll, för att barn som far illa hemma eller har hamnat snett fångas upp.

Publicerad: 16 juni 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.