Lena Maria

Sångerskan Lena Maria Vendelius vill verka för en värld där alla människor känner sig älskade och är delaktiga. Ett särskilt hjärta har hon för Erikshjälpens arbete för barn med funktionsvariationer i Belarus. ”Jag vet att deras situation går att förändra”, säger hon.

Lena Maria Vendelius föddes utan armar och med ett vänsterben som bara är hälften så långt som det högra. Trots det har hon gjort karriär som internationell sångerska, konstnär, föreläsare och författare. Hon har också varit en framgångsrik simmerska.
–  I Sverige har vi ett samhälle där jag, trots mitt funktionshinder, får plats och får synas. Men hade jag varit född i ett annat land hade mitt liv kunnat se helt annorlunda ut, säger hon.

Attityderna till de här barnen behöver förändras
Lena Maria

Ett land där synen på människor med funktionsvariation skiljer sig oerhört från Sveriges är Belarus. Där är det vanligt att barn med funktionsvariation växer upp på institutioner, undangömda från samhället. Men Erikshjälpen jobbar för att förbättra förutsättningarna för dessa barn – och det här arbetet är Lena Maria med och sprider kunskap om genom sina välgörenhetskonserter i samarbete med Erikshjälpen.

– Det känns roligt, Erikshjälpen ligger mig varmt om hjärtat. Syftet med konserterna är att hitta nya månadsgivare och få människor att hjälpa andra som inte har det lika bra. Det är lätt att hjälpa när man är många, säger hon.

Inför den senaste turnén gjorde Lena Maria en resa till Belarus, då hon bland annat fick möjlighet att besöka några av de institutioner där barn med funktionsvariationer växer upp.

– Det ser ut ungefär som det gjorde i Sverige för 80 år sedan. Barnen har det bra på vissa sätt – de har någonstans att bo, mat och trygghet. Men de har inte den frihet som vi tar för given, säger Lena Maria, och fortsätter:

Man mår så bra när man bryr sig om sina medmänniskor
Lena Maria

–  Många saker, inte minst attityderna till de här barnen, behöver förändras. Det som motiverar mig är att jag vet att det går. Jag har sett så mycket positiva förändringar över hela världen.

För Lena Maria känns det självklart att använda sina gåvor för att försöka göra världen lite bättre. Nu hoppas hon att det kan smitta av sig på andra.

– Jag vill vara en röst för att få människor att engagera sig. Man mår så bra och får så mycket tillbaka när man bryr sig om sina medmänniskor.

Författare: Patricia Franzén

Publicerad: 14 mars 2021

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.