Effektrapport Giva Sverige 2020

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2020.

Effektrapport 2020

Publicerad: 13 juli 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.