Årsberättelse 2018

I årsberättelsen för 2018 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under 2018 har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 18 länder, inklusive Sverige. Humanitära insatser har genomförts i sex länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2018

Publicerad: 13 juli 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.