I årsberättelsen för 2023 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa, trygghet och skydd.

Under 2023 har Erikshjälpen arbetat med långsiktiga
insatser för barn och familjer i 16 länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2023

I årsberättelsen för 2018 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under 2018 har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 18 länder, inklusive Sverige. Humanitära insatser har genomförts i sex länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2018

I årsberättelsen för 2019 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under 2019 har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 17 länder, inklusive Sverige. Humanitära insatser har genomförts i sju länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2019

I årsberättelsen för 2020 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under 2020 har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 17 länder, inklusive Sverige. Humanitära insatser har genomförts i sju länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2021

I årsberättelsen för 2022 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under året har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 17 länder, inklusive Sverige.

EH Årsberättelse 2022 Digital

I årsberättelsen för 2021 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Under året har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt XX länder, inklusive Sverige.

Erikshjälpen Årsberättelse 2021

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.