fbpx

Sökresultat för "concord"

Sverige har råd med både flyktingmottagande och bistånd

Erikshjälpen är oroad över att regeringen överväger att finansiera flyktingmottagande med pengar från biståndsbudgeten – när behoven av humanitärt stöd ökar dramatiskt på många håll i världen, på grund av till exempel extremväder och konflikter. Tillsammans med 48 medlemmar i plattformen CONCORD Sverige har Erikshjälpen skrivit ett brev till regeringen, som skickats till statsminister Magdalena […]

Samarbeten

Erikshjälpen samarbetar med flera andra organisationer och finns med i nationella nätverk samt nätverk på EU- och global nivå. Vi tror att öppenhet skapar möjligheter och att vi växer och lär oss i samarbete med andra. Genom samarbeten kan vi utbyta erfarenheter, få ny kunskap, bli effektivare och samla in mer pengar till arbetet för […]

Lyssna på barnen

Låt barns röster höras i samhällsdebatten, i Sverige och internationellt, och stärk barnperspektivet i utvecklingssamarbetet. Under förra veckan var Erikshjälpen på plats under Almedalsveckan i Visby. Under fem intensiva dagar har vi arrangerat och deltagit i seminarier och panelsamtal, lyssnat på föredrag, debatter och partiledartal, träffat företrädare för partier och organisationer och spridit våra egna […]

Erikshjälpen tar ställning för barnen i årets valrörelse

Med valsedeln #kryssaförbarnen tar Erikshjälpen tydlig ställning i årets valrörelse. ”Vi är inte partipolitiska men som barnrättsorganisation och del av det civila samhället har vi en viktig roll att lyfta fram förslag till Sveriges politiker. Vi tror att vi skulle få ett bättre samhälle om de tog till sig våra budskap”, säger Eva Palmqvist, biträdande […]

Politiker – håll era löften om global utveckling!

Det var budskapet när civilsamhället igår presenterade sin granskning av Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU), som antogs av riksdagen 2003. Enligt beslutet om PGU ska all politik vara samstämmig, dra åt samma håll, mot att främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna ska vara vägledande när det […]

Upprop om human asyllag

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd. Därför manar nu tio organisationer, däribland Erikshjälpen, till ett folkligt upprop för att påminna Sveriges migrationsminister om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem. I det gemensamma asylsystem som ska antas […]