fbpx

Vi arbetar för barns rätt till trygghet och skydd

Trygghet är inte bara en känsla – det är en rättighet. Alla barn har rätt att växa upp under trygga omständigheter och att skyddas mot våld och övergrepp. Överallt och oavsett insats står Erikshjälpen på barnens sida, skyddar och markerar deras rättigheter.

Stötta barnen alla dagar

Ingen får utnyttja barn. Ändå åsidosätts barns rättigheter ofta och väldigt många barn far illa. Det kan vara genom fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande för arbete, trafficking eller prostitution. Andra barn utsätts för destruktiva sedvänjor som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Erikshjälpen arbetar för barns rätt till trygghet och skydd på en rad olika sätt. Vi berättar för skolbarn om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig om de känner sig hotade eller redan utsatts för våld och övergrepp. Vi påverkar myndigheter så att lagar och förordningar skrivs på ett sådant sätt att barn får ett faktiskt skydd. Vi tar fram modeller för hur människor kan organisera sig för att förhindra att barn hamnar i fara och arbetar för att bryta gamla traditioner och invanda mönster som utgör hot mot barnen.

Exempel på insatser

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att förvalta våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi har 90-konto som innebär att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garanterar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2020 var våra insamlings- och administrationskostnader endast 10 procent.

Läs mer om vårt arbete