fbpx

Solrosen

I Sverige finns runt 30 000 barn med en förälder i fängelse eller frivård. När en förälder frihetsberövas kan det innebära en stor förändring i ett barns liv. Då kan det vara skönt att vända sig till någon för att få stöd och svar på frågor som dyker upp. Solrosen finns till för just sådant.

I dag ser stödet till barn med en frihetsberövad förälder olika ut beroende på var i landet man bor. Genom verksamheten Solrosen vill Erikshjälpen tillsammans med Räddningsmissionen göra stöd av god kvalitet tillgängligt för alla barn och deras familjer runt om i landet. Solrosen är en verksamhet inom Räddningsmissionen och drivs i samverkan med Erikshjälpen.

Erikshjälpen och Räddningsmissionen har samarbetat genom Solrosen under lång tid, men de senaste åren har samarbetet fördjupats då vi gemensamt har sett att barn till frihetsberövade och deras familjer behöver ett utökat och likriktat stöd över landet. Vi som barnrättsorganisationer vill på ett tydligare sätt driva dessa frågor tillsammans för att öka kunskapen om målgruppen och sprida det vi kallar Solrosmodellen vidare.

Solrosmodellen består av:

  • Individuella samtal och gruppsamtal för barn och vuxna
  • Musik och skapande verksamhet för barn
  • Aktiviteter för barn och deras föräldrar (läger, julfest, lovaktiviteter, öppna mötesplatser)
  • Uppsökande verksamhet på häkte och anstalt
  • Råd och vägledning för yrkesverksamma som möter Solrosens målgrupp

Barnet och familjen

Solrosen ser till hela barnet och familjen och ger stöd genom hela rättskedjan och även tiden efter frigivandet. På Solrosen får både barn och vuxna hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor och möjlighet att träffa andra som befinner sig i liknande situation. Solrosen träffar även föräldrar som är intagna på häkten och anstalter samt ger stöd till föräldrar i frihet. Utgångspunkten är alltid barnets bästa och rättigheter.

För yrkesverksamma

Solrosen kan på flera olika sätt vara ett stöd till personal inom skola, barnomsorg och socialtjänst i frågor som rör barn till frihetsberövade föräldrar. Hit kan ni vända er för vägledning och rådgivning och/eller samarbete i enskilda ärenden. Solrosen kan även besöka er arbetsplats för att ge information. Du som är grupp- eller samtalsledare som möter barn med en frihetsberövad förälder kan också beställa det handledningsmaterial med tillhörande samtalskort som Erikshjälpen och Räddningsmissionen tillsammans tagit fram.

I materialet ingår ett handledningshäfte med sju teman och tillhörande övningar. Dessa teman kan användas både i individuella samtal och gruppsamtal, separat eller i en samtalsserie. Till övningarna finns samtalskort som illustrerar händelseförloppet från brott till frigivning, ger exempel på scenarios som öppnar upp för samtal om olika dilemman, skuld och skam liksom berättelser om varför vissa föräldrar begår brott. Därutöver finns text och musik av barn inom Solrosens verksamhet. Materialet finns att beställa här.

Behöver du stöd?

Solrosens verksamhet finns i dag i  Göteborg och Borås. Verksamhet enligt Solrosmodellen finns också i Jönköping och Umeå. Du kan kontakta någon av dessa verksamheter även om du bor i en annan kommun.

Digitalt samtalsstöd

Genom det digitala samtalsstödet ”Inte mitt fel” kan du få träffa en vuxen att prata med om sådant du undrar över eller bara berätta om hur du har det. De vuxna du pratar med är bra på att lyssna och har träffat många barn i din situation. Det viktigaste är att du ska veta att du inte är ensam och att det som hänt inte är ditt fel. Du som är förälder är också välkommen in för ett samtal, antingen tillsammans med ditt/dina barn eller på egen hand. Läs mer och logga in här.

Samverkan

Solrosen är en verksamhet inom Räddningsmissionen och drivs i samverkan med Erikshjälpen. Tillsammans arbetar vi också för att sprida Solrosmodellen vidare till fler verksamheter och orter.

Påverkan och opinion

Vi driver också påverkan och opinion för att förbättra stödet till barn med frihetsberövade föräldrar. Läs mer om det arbetet här.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Solrosen? Eller vill du utveckla din verksamhet genom Solrosmodellen eller på annat sätt samverka för att fler barn med familjer får det stöd de har rätt till? Kontakta koordinator Ida S. Mukwana.