fbpx

Kultursjukhuset

Att leva med en sjukdom kan vara jobbigt. Inte minst om man är barn. Skratt är läkande och i mötet med clownerna kan barn för en stund få fokusera på lek och glädje istället för provtagningar och behandlingar. Under 2019 träffade Kultursjukhusets sjukhusclowner över 21 000 svårt sjuka barn, deras anhöriga samt personal på sjukhusen.

Det finns många barn inom sjukvården som har kroniska sjukdomar, som blivit skadade eller som har en nära anhörig som är sjuk. Att vara inlagd på sjukhus eller ha en sjukdom som gör att man behöver åka till sjukhus ofta kan vara både jobbigt, tråkigt och ibland lite läskigt.
Tillsammans med Kultursjukhuset och deras clown-, sago- och berättarverksamhet arbetar Erikshjälpen med att uppmuntra sjuka barn på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Lek och kreativitet öppnar upp för bra samtal med barnen. Enligt Erikshjälpens erfarenhet är detta ett viktigt steg mot tillfrisknande och en insats som bidrar till att barn på sjukhus känner sig sedda.

Samverkan

Erikshjälpen har stöttat verksamheten länge. 2018 inleddes ett djupare samarbete med Kultursjukhuset i syfte att tillsammans bidra till gemensamma insatser för att stärka engagemang och underlätta tillvaron för barn och unga som vistas på sjukhus.