fbpx

Vi arbetar för barns rättigheter i Sverige

Alla barn har rätt till jämlika och trygga uppväxtvillkor. Att bli sedda och tagna på allvar. Att få vara delaktiga i samhället och få förutsättningar att nå sina drömmar.

Erikshjälpens arbete i Sverige är en växande verksamhet med visionen om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Vi ser att många barn växer upp i fattigdom, utanförskap och otrygghet. Men vi ser också att det går att förändra och vad som händer när barn och familjer stärks och själva får vara med och förändra sin situation.

Genom specifika program och genom fokus på områdesutveckling i lokal samverkan, kämpar vi för att främja barns rättigheter och delaktighet i samhället.

Vi skapar plattformar från vilka barn och unga kan göra sina röster hörda och vi skapar forum som stärker gemenskapen och möjliggör en meningsfull fritid. Vi driver också opinion och påverkansarbete för att bidra till en ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter.

Precis som i Erikshjälpens internationella arbete, utgår alla insatser i Sverige från de tematiska områdena utbildning och fritid, hälsa och trygghet och skydd.

Läs om våra insatser för ukrainska flyktingar i Sverige här.

Ta del av vår Verksamhetsberättelse 2022