fbpx

Vi arbetar för barns rättigheter i Sverige

Erikshjälpens arbete i Sverige är en växande verksamhet med visionen om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Vi verkar för att barn och familjer ska ges förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda uppväxtvillkor. Genom specifika koncept och genom samarbeten med andra aktörer arbetar Erikshjälpen på bred front för att stärka barns rättigheter och delaktighet i samhället.