Erikshjälpen arbetar för barns rättigheter

Läs om skillnaden som dina gåvor gör för barns rättigheter runt om i världen. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa, trygghet och skydd.
Visa allaHälsa Trygghet & skydd Utbildning & Fritid

Vad vi gör

Med barnkonventionen som grund arbetar vi för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen stödjer ett hundratal projekt i fem regioner runt om i världen samt i Sverige. 

Alla insatser utgår ifrån ett holistiskt perspektiv men med särskilt fokus på barns rätt till utbildning & fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

 • Föräldrautbildning till fattiga familjer i minoriteter för att tillgodose barn rättigheter och skydd.
 • Förbättrar fattiga familjers möjligheter till självförsörjning.
 • Stärker kvaliteten på grundskoleundervisningen.
 • Arbete för att öka kunskapen om barns rättigheter, hos barn och vuxna.
 • Utveckling av utbildningsmaterial om barns rättigheter.
 • Förebyggande arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa.
 • After school-aktiviteter med läxhjälp.
 • Stöd till förskolor och After School som ger romska barn bättre förutsättningar att klara skolan.
 • Nya försörjningsmöjligheter för föräldrar.
 • Påverkansarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Arbete för att barn med funktionsvariationer ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.
 • Insatser för att barn och ungdomar som hamnat i konflikt med lagen ska få rehabilitering och stöd.
 • Påverkansarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Bedriver byutveckling i 18 byar i norra Laos
 • Föräldrautbildning och stöd så att barnen kan få skolgång.
 • Träning för mikrolåntagare.
 • Stoppa trafficking och ge stöd till de som drabbats.
 • Hjälp med återanpassa för unga som lämnat barnhem.
 • Skolkommittéer för öbefolkningen med ansvar för skolan och barnens rättigheter.
 • Tonårsflickor får utbildning och kunskap om rättigheter.
 • Läkarbanken sänder läkare och sjukvårdspersonal till sjukhusbåten Friendship.
 • Landsbygdsutveckling med förskolor och självhjälpsgrupper.
 • Organisering av bykommittéer för tillgång till hälsovård, barnhälsa och infrastruktursatsningar.
 • Barnparlament där barn själva får möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö.
 • Arbete för bättre skolkvalitet och fler barn i skolan
 • Intensivskolor för barn som missat skolstarten eller tvingats avbryta sin skolgång
 • Påverkansarbete för förändrade attityder kring kvinnlig könsstympning
 • Stöd och påverkansarbete gällande rent vatten, fungerande skolor och hälsovård
 • Arbete för att förbättra skolkvaliteten och öka andelen flickor i skolan.
 • Unga utbildas om sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Rehabilitering, utbildning och familjeåterförening för barn som lever på gatan.
 • Mobilisering av civilsamhället för att stärka barns rättigheter.
 • Humanitära- och utbildningsinsatser för internflyktingar.
 • Freds- och konfliktförebyggande arbete.
 • Arbete för att ge möjlighet till försörjning för ungdomar och familjer i utsatthet.
 • Bygger och stärker utbildnings-, hälso- och skyddsstrukturer för barn och ungdomar.
 • Projekt för hållbar förändring för Ugandas gatubarn.
 • Musikprojekt för barn och ungdomar för att sprida information om hiv och aids.
 • Utbildning och skolstöd till barn från familjer i utsatta situationer.
 • Uppbyggnad av skyddsstrukturer för barn i utsatthet.
 • Nationellt nätverksarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Speciellt fokus på barn och familjer i nomadsamhällen och deras rätt till utbildning, hälsa, skydd och omsorg.
 • Insatser och rehabilitering för barnhems- och gatubarn.
 • Utbildning och försörjning för fattiga familjer på landsbygden.
 • Stödjer gymnasieutbildning för unga som växer upp i ett lepradrabbat område.
 • Bedriver rehabiliteringsprogram för prostituerade.
 • Utbildning av barn och unga om sexuell hälsa
 • Arbete för att förbättra skolans kvalitet och öka andelen flickor som går i skola
 • Påverkansarbete för att skydda barns rättigheter och motverka barnäktenskap och barnarbete
 • Barnklubbar där barn lär sig om sina rättigheter och hur de kan rapportera övergrepp
 • Barns hälsa
 • Barns trygghet
 • Barns fritid
 • Kunskap om barns rättigheter