fbpx

Företagsvän

– för er som vill ge

Att bli Företagsvän till Erikshjälpen är ett samarbete som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet och gynnar alla parter – er, oss men framför allt: barnen!

Goda samarbeten med företag, som vill bidra till en hållbar och mer rättvis värld, är en förutsättning för Erikshjälpens insatser för barn i Sverige och världen. Och att företag på ett aktivt sätt jobbar med hållbarhet är något som allt fler kunder och medarbetare efterfrågar. Att bli Företagspartner till Erikshjälpen är ett sätt att bidra till att fler av de globala målen i Agenda 2030 kan uppfyllas. Erikshjälpen tror på långsiktighet, delaktighet och flexibilitet, både i vårt arbete för en bättre värld för barnen och i våra företagssamarbeten.

Vi vill tillsammans med ert företag hitta ett samarbete som passar ert företag, skapar ett mervärde, engagerar era medarbetare och stärker ert varumärke gentemot kunder
och leverantörer. Vi tror att vi blir starkare tillsammans.

Som Företagsvän ger ni ett årligt bidrag till Erikshjälpen på minst 10 000 kronor. För att skapa långsiktighet sträcker sig våra samarbeten med Företagsvänner över minst två år, som är reglerat via ett avtal.

Som Företagsvän erbjuder vi:

Synlighet
 • Diplom/Gåvobevis
 • Erikshjälpens logga till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Företagsvän-emblem till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Exponering på Erikshjälpens hemsida – samarbetspartnersida under hela avtalstiden
Återkoppling och information
 • Minst en rapport per år, om den verksamhet eller det projekt ni stöttar
 • Information om Erikshjälpens arbete för barns rättigheter, via en prenumeration på Erikshjälpens tidning. Utgivning fyra gånger per år
 • Erikshjälpens digitala nyhetsbrev för företag som skickas 4 gånger per år
Mervärde för er personal
 • Vi från Erikshjälpen kommer gärna till personalmöte eller liknande för att berätta om den verksamhet eller det projekt ert företag stöttar. Vi hoppas att vårt samarbete ska engagera era medarbetare och att de ska känna sig delaktiga i den förändring de är med och skapar.
 • Vi deltar gärna i eller är med och planerar olika typer av personalaktiviteter. Det kan vara friskvårdssatsningar, att personalen startar egna insamlingar eller får möjlighet att göra en volontärinsats i någon av våra second hand-butiker.
Mervärde för era kunder
 • Att företag har ett aktivt CSR-arbete är något som allt fler kunder förväntar sig. Därför är det viktigt att ni på ett engagerat sätt kommunicerar de insatser ni gör. Erikshjälpens kommunikatörer kan bidra med textunderlag och bilder till er varumärkesstärkande kommunikation om vårt samarbete och det projekt ni stöttar.
 • Ett produktsamarbete eller en kampanj kan engagera och skapa mervärde för era kunder, genom att kommunicera
  projektet ni stöttar och kanske också låta kunderna mer aktivt vara med och bidra till projektet. Vid produktsamarbete får ni text och bildmaterial från projektet ni stöttar.
 • Baserat på vilken nivå ert stöd ligger på så kan Erikshjälpens kommunikatörer även bistå med kunskap och expertis, utöver kommunikationsmaterialet, för att stärka er kommunikation eller en kampanj som lyfter vårt samarbete.

Vill du bli Företagsvän?

Vill du bli Företagsvän eller diskutera hur ett samarbete med oss skulle kunna se ut? Kontakta Företag & Event.

Därför är vi Företagsvän

Vi är Företagsvänner