fbpx

Aktiegåva

– låt dina aktier stödja barnen, och framtiden de drömmer om

Som aktieägare eller ägare av ett fåmansbolag kan du skänka aktier och aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, som Erikshjälpen. Gåvan är skattefri vilket innebär att hela summan går till vårt arbete för barns rättigheter. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor till barnen. Det kallar vi bra utdelning!

Aktieutdelning från aktieägare

  • Om du har värdepapper på banken eller annan kapitalförvaltare behöver du göra Erikshjälpen till mottagare, så kallad rättighetshavare, för din aktieutdelning minst en vecka innan bolagsstämman. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare. Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.
  • För att gåvan ska bli skattefri är det viktigt att du fattar beslutet att ge bort utdelningen innan bolagsstämman äger rum. Om du redan har fått din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna blir du beskattad för utdelningen.
  • Är du osäker på när det är bolagsstämma? Kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besök bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum. En kalender över bolagsstämmor hittar du här.

Aktieutdelning från fåmansbolag

  • Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än hälften av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och delägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget som en aktiegåva, också helt skattefritt.
    Genom att ge utdelningen till Erikshjälpen, som har 90-konto, går hela utdelningen till organisationen.
  • För utdelning på aktier i fåmansbolag måste du avsäga dig rätten till utdelningen innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. Detta görs genom att du upprättar ett gåvobrev, där rätten till utdelning genom utdelningskuponger överlämnas till den ideella organisationen.
  • Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.

Observera att hos vissa banker kallas VP-konto för Servicekonto, och du kan behöva öppna ett särskilt VP-konto för just detta ändamål. Vissa banker har tagit bort VP-konto och möjligheten att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer. Det är därför viktigt att kontakta just din bank, eller det kontoförande institut där du har ditt VP-konto, och höra med dem vad som gäller.

Ge aktiegåva som privatperson

Många givare säljer aktier och fonder för att sedan ge kontanter till Erikshjälpen. Du kan istället välja att ge aktier som gåva till Erikshjälpen och öka värdet på gåvan med 43 procent. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor till barnen. Gåvan är skattefri vilket innebär att hela summan går till vårt arbete för barns rättigheter.

Gör så här:

  • Ge din bank eller kapitalförvaltare i uppdrag att överföra aktiegåvan till Erikshjälpens värdepappersdepå på Swedbank, depåkontonummer 150150026287.
  • Skriv ett gåvobrev som du skickar till oss.

I gåvobrevet anger du vad du givit i gåva och att Erikshjälpen är gåvomottagare.

Efter din gåva kommit in:

Vi säljer dina aktier/värdepapper. Erikshjälpen är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt. När försäljningen skett meddelar vi dig summan på din gåva som går till  vårt arbete för barns rättigheter.