Skolgång i Laos

pojke_laos_aug_manadensgava

Det är snart skolstart. Men inte för trettonårige Tao Huk, trots att han inget hellre vill. Istället kämpar han i mörker för att hålla sin läsning igång.

Tao Huk sitter med en yngre kusin i sitt knä. Det är mörkt runt omkring dem, men med hjälp av ljuset från den öppna elden är han fast besluten att läsa högt för den lille. Det har gått ett år sedan han, tolv år gammal, hoppade av skolan. När föräldrarna skiljde sig och mamman försvann behövde pappan sin sons hjälp på risfältet och i hemmet.

Bland utsatta familjer i de avlägsna byarna ute på landsbygden i Laos, som den Tao bor i, är detta ett vanligt scenario. Avhoppen bland elever runt fjärde och femte klass är höga. Den statliga satsningen på utbildning är låg,
vilket påverkar inte minst vilka resurser som läggs på skolor i de mest utsatta områdena. I dessa byar arbetar Erikshjälpens partner för att stötta familjer, påverka myndigheter och hitta lösningar för att barn ska kunna gå kvar i skolan samt hitta vägar tillbaka för de barn som redan tvingats hoppa av.

Här hemma är sommarlovet snart slut. Och scenen med en trettonårig pojke som upprätthåller sin läsförmåga genom att läsa högt för en liten kusin i ett nästintill mörker, blir för mig en gripande bild av hur olikt lottade vi föds in i den här världen. Hur en del tvingas kämpa för det som andra bara kan ta för givet.

I brytpunkten mellan sommar och höst, semester och vardag, får det mig att höja blicken och ta ny sats för Erikshjälpens vision om en värld där barns drömmar får liv.

Jag hoppas att du vill ta sats tillsammans med mig. Varje krona spelar roll för att Tao och andra barn inte ska behöva kämpa för det de borde kunna ta för givet.

Hälsningar
Daniel Grahn
Generalsekreterare Erikshjälpen

Så kan du vara med och ge barn möjlighet att gå i skola:

250 kronor räcker till undervisningsmaterial till en lärare på en skola i en utsatt by.
400 kronor räcker till 20 barnböcker som skolbarn kan få tillgång till att läsa.
500 kronor räcker till en dags vidareutbildning för fyra lärare på en skola.
1150 kronor räcker till att bekosta alla tre insatserna.

 

Så funkar det

  1. Välj summa.
  2. Välj om du vill ge en gåva direkt, skapa ett gåvobevis (ett A4-blad som du kan ge bort) eller få en liten film som du kan skicka med sms, via en chatt eller e-post. Den får du i ditt kvitto-mail från oss. Du skriver själv din hälsning när du skickar filmen.
  3. Om du vill göra ett gåvobevis, välj om du vill få det digitalt till din e-post (som du anger i nästa steg, i samband med betalningen), eller om du vill att vi ska skicka gåvobeviset med posten.
  4. Skapa gåvobeviset med namn, rubrik och hälsning.
  5. Förhandsgranska gåvobeviset och klicka på ok. Du skickas då vidare till gåvokorgen, till vår kassa.
  6. Fyll i dina uppgifter och välj betalmetod, samt slutför ditt köp.

I utsatta byar på Laos landsbygd går många barn miste om skolgången. Din gåva stärker barns rätt till utbildning, ger fortbildning till lärare på skolor i utsatta områden samt bekostar undervisningsmaterial och barnböcker.