Fängslad utan dom

m-brev-1809-gatubarn

 

Han är femton år och klädd i svart. De gula flipflopsen har han tagit av sig innan han satt sig ner på den enkla plastmattan på golvet i cementbyggnaden. Han heter Ousmane* och det här är hans hem. Eller nej, det här är inget hem. Det här är ett fängelse och här har Ousmane suttit inlåst i ett år – utan att få sitt fall prövat i någon rättegång.

…i väntan på en rättegång som aldrig kommer.

Han är långt ifrån ensam. Här, på ungdomsavdelningen på fängelset i västafrikanska Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou, hålls omkring 10 000 unga människor inlåsta, varav ett 70-tal är minderåriga. De yngsta? Bara 13 år. Många av dem kommer från ett liv på gatan, en tillvaro så tuff att den ofta tvingar dem att ta till våld eller begå brott för att alls kunna överleva. Och när de grips av polis – ibland för något så litet som att ha stulit en bit mat när hungern värkt som mest i magen – sätts de här i förvar, i väntan på en rättegång som aldrig kommer.

På fängelset är det sociala klimatet hårt, den fysiska och psykiska ohälsan hög. Barnens mänskliga rättigheter kränks på så många plan. Här gör Erikshjälpens lokala partner Association LYDIE ett oerhört viktigt arbete för att förbättra deras livsvillkor.

Arbetet handlar bland annat om att motivera barnen till att hålla hoppet uppe, att behålla sin värdighet och att tro på ett bättre liv utanför fängelset.

Din gåva ger Burkina Fasos mest utsatta barn sina rättigheter tillgodosedda!

Det här gör Erikshjälpen för barnen i fängelse och på gatan

  • Arbetar för att gatubarnen ska kunna återvända hem till sina familjer.
  • Erbjuder yrkesutbildningar som ett alternativ till att leva på gatan och som en språngbräda för att komma bort därifrån.
  • Håller regelbundna lektioner i livskunskap för barnen i fängelse, för att motivera dem att hålla hoppet uppe, att behålla sin värdighet och att tro på möjligheten till ett bättre liv.
  • Driver opinion för att barnen ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Livet i fängelset börjar ofta på gatan

Fyra cementbyggnader, placerade så att de bildar en sluten innergård. En sovsal med enkla plastmattor att ligga på, en undervisningssal, tom sånär som på en svart skrivtavla, och ett utrymme för barnens föreståndare – som själv är fånge.

Det är en både sammanfattande och heltäckande beskrivning av ungdomsavdelningen för pojkar på fängelset MACO i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou.

Här väcks varje morgon de fängslade barnen på obestämda klockslag, då vakter kommer in och ropar upp deras namn från en lista. Efter en daglig städning av lokalerna får de koka sin frukostgröt. Sedan är dagens programpunkter slut och pojkarna får på egen hand fördriva tiden bäst de kan.

Ingen av dem vet hur länge de ska vara där, någon har varit där ett år, en annan två. Fängelseledningen skyller de långa handläggningstiderna på att det inte finns tillräckliga statliga medel för att genomföra förundersökningsarbete.

Antalet gatubarn i Burkina Faso har de senaste åren ökat lavinartat.

Förutom ovissheten har barnen i fängelset ofta ytterligare en sak gemensamt: deras väg hit har många gånger börjat på gatan. Antalet gatubarn i Burkina Faso har de senaste åren ökat lavinartat. De flesta rymmer hemifrån för att deras föräldrar, av olika anledningar, inte kan ta hand om dem. På gatan möter de sedan en extremt tuff vardag, där de ofta tvingas att ta till våld eller begå andra brott för att kunna överleva.

I denna vardag, på gatan liksom i fängelset, finns Erikshjälpens samarbetsorganisation Association LYDIE. På gatan handlar insatserna till stor del om att bygga relationer med barnen och på olika sätt verka för att de ska kunna flytta hem igen. För barnen i fängelse innebär organisationens regelbundna besök ett avbrott från en monoton och destruktiv tillvaro. Här får de möjlighet att aktivera sig och under lektioner i livskunskap diskutera alltifrån hygien och familjeliv till våld och rättssamhället. Association LYDIE arbetar också med opinionsbildning gentemot stat, fängelseadministration och civilsamhälle.

*Ousmane heter egentligen något annat.

Denna gåva hjälper barn som hamnat i fängelse i västafrikanska Burkina Faso. Många av dem kommer från ett liv på gatan. Erikshjälpen arbetar med att stötta och förebygga.