Förändra flickors framtid

utanbrudpris_manadensgava_sept

Ju mer utbildning du har, desto mindre är du värd. Innan du fyllt 18 är du bortgift och faktiskt är det mer troligt att du dör i barnsäng än att du går ut grundskolan. Låter det hemskt? Välkommen till 14-åriga Christines verklighet.

Christine bor i Karamoja cluster, en region som ligger i gränslandet mellan Uganda, Kenya och Sydsudan. En region där det är som att tiden stått still. Där gamla seder och bruk envist biter sig fast bland en befolkning som traditionellt sett livnär sig på boskapsskötsel. Utbildning har aldrig ansetts
viktig, allra minst för flickor. Tvärtom ger en flicka med utbildning ett lägre brudpris vid ett bortgifte än en flicka utan utbildning.

För ett år sedan startade Erikshjälpen, tillsammans med två lokala partnerorganisationer, ett nytt arbete i den här regionen. Vi kallar det Flickor utan brudpris och tillsammans kämpar vi nu för att omvärdera och uppgradera flickors värde. Vi vet att det är livsviktigt – inte bara för varje enskild flicka utan för att hela regionen på sikt ska kunna lyfta sig ur fattigdom, växa och utvecklas.

Vi utbildar lärare, påverkar religiösa ledare och byäldste och samlar engagemang på gräsrotsnivå. Men framför allt: vi ser till att få flickorna tillbaka i skolbänken igen. Omkring 1 000 flickor, som av olika anledningar tagits ur skolan, har just påbörjat sin andra termin. 14-åriga Christine är en av dem.

”Min dröm är att bli lärare eller sjuksköterska. Om jag någon gång får en dotter önskar jag att hon också ska få utbilda sig. Vi ska bli framtidens flickor”, säger hon.

Det är ganska stort, eller hur? Att vi – och du – kan få vara med och förändra flickors framtid!

Hälsningar
Daniel Grahn
Generalsekreterare Erikshjälpen

Så kan du vara med och ge flickor i Karamoja en förändrad framtid:

250 kronor ger sollampor till två flickor så att de kan läsa sina läxor på kvällstid.
500 kronor räcker till skolmaterial för 50 flickor under ett läsår.
700 kronor ger utbildning om flickors rättigheter till 30 lärare.
1450 kronor räcker till att bekosta alla tre insatserna.

 

Så funkar det

  1. Välj summa.
  2. Välj om du vill ge en gåva direkt, skapa ett gåvobevis (ett A4-blad som du kan ge bort) eller få en liten film som du kan skicka med sms, via en chatt eller e-post. Den får du i ditt kvitto-mail från oss. Du skriver själv din hälsning när du skickar filmen.
  3. Om du vill göra ett gåvobevis, välj om du vill få det digitalt till din e-post (som du anger i nästa steg, i samband med betalningen), eller om du vill att vi ska skicka gåvobeviset med posten.
  4. Skapa gåvobeviset med namn, rubrik och hälsning.
  5. Förhandsgranska gåvobeviset och klicka på ok. Du skickas då vidare till gåvokorgen, till vår kassa.
  6. Fyll i dina uppgifter och välj betalmetod, samt slutför ditt köp.

I det marginaliserade Karamoja-området anses en flicka vara mindre värd om hon har utbildning. Din gåva bidrar till arbete för att uppgradera flickors värde, öka jämställdheten och ge flickor möjlighet att gå i skola. Utbildning är livsviktigt – inte bara för varje enskild flicka utan för att hela regionen på sikt ska kunna lyfta sig ur fattigdom, växa och utvecklas.