Katastroffonden

Översvämning2017 - beksuren2


Tunga monsunregn har lett till svåra översvämningar i stora delar av södra Asien. Översvämningarna är de värsta på flera år – över 40 miljoner människor är berörda, mer än 1 200 har dött och tusentals skolor har fått stänga. Och monsunperioden är långt ifrån över. 

Hjälp oss rädda liv! Swisha KATASTROF till 900 92 83

Erikshjälpen kunde sätta in tidigt humanitärt stöd i Bangladesh, som är ett av de värst drabbade länderna. Där hjälper vi just nu genom att, via våra befintliga samarbetspartners:

 • upprätta vattenstationer så att människor får tillgång till rent vatten
 • installera latriner för att minska spridningsrisk av sjukdomar
 • bygga upp tillfälliga hälsocenter
 • distribuera medicin
 • utrusta med båtar som kan nå människor i behov av hjälp att ta sig ifrån översvämmade områden

I en katastrofsituation arbetar Erikshjälpen för att vara snabbt på plats. Vi stannar också kvar för att se till att de drabbades liv och vardag kan återvända. Arbetet sker tillsammans med våra etablerade partners som också verkar långsiktigt för barns rätt till utbildning, hälsa och skydd i de drabbade områdena.

Förutom i Bangladesh sätter vi fortsatt in humanitärt stöd i Kenya och Sydsudan, där torkan fortfarande är extrem. Här samarbetar Erikshjälpen med tre organisationer i de värst drabbade områdena.

KENYA

 • Mat till ca 15 000 människor.
 • Mat och näringstillskott till 800 havande och ammande mödrar.
 • Läkarundersökning av över 5000 barn varav 1800 fått behandling för akut undernäring.
 • Utbildning av över 10 000 personer i frågor om hygien och hälsa för att minska risken för sjukdom.
 • Tillgång till vatten av god kvalitet
 • Utrusta båtar

SYDSUDAN

 • Mat till 200 havande och ammande mödrar.
 • Samordning med andra aktörer ger barn i regionen tillgång till mat.
 • Latriner renoveras på fem skolor i kombination med utbildning om hygien. Kampanjer för god hygien sker också via radio för att nå ut bredare till befolkningen.
 • Tillgång till vatten av god kvalitet.

En sak är säker: Din hjälp räddar liv!

En gåva till vår katastroffond hjälper oss att kunna vara snabbt på plats. Vi arbetar genom partners vi känner och litar på – både med de akuta behoven och för att vardagen och livet ska kunna återvända.