I stället för en present

In October 2018, Medair decided to respond to an emergency in Indonesia cause by Sulawesi Tsunami.
Here is a picture provided by our partners from Integral Alliance of the destruction cause by the Tsunami and the earthquake. 

 

Med resurser i vår katastroffond kan vi vara snabbt på plats när krisen är ett faktum. Du kan vara med och se till att vi är beredda och har kraft att hjälpa de som behöver det allra mest. Ofta är det barnen.

Det är barnen som drabbas hårdast vid en katastrof när hus och hem kanske försvinner, skolorna stänger, maten uteblir och sjukdomar sprids.

Erikshjälpen jobbar antingen med lokala partners eller genom andra, proffsiga humanitära organisationer – sådana vi känner och litar på. Vårt mål är att vara snabbt på plats men att även stanna kvar för att se till att livet kan återvända, att vardagen, med försörjning, mat och skola kommer igång igen. Vi är med och ger det allra nödvändigaste, men arbetar också för att det ska finnas en hållbar morgondag.

Insatser just nu:

Vi jobbar med humanitära insatser i Kenya. Där försöker nu befolkningen klara sviterna efter både förra årets ihärdiga torka och årets kraftiga regn. Båda med katastrofala följder på försörjning, skola och hälsa. Erikshjälpen bidrar med akut hjälp så som mat och rent vatten, men jobbar även långsiktigt för att stärka beredskapen.

I Sydsudan pågår sedan flera år ett inbördeskrig som drivit miljoner av människor på flykt. Civila har dödats, utsatts för sexuellt våld och blivit bortförda. Många har tagit sin tillflykt till Yei i södra delarna av landet och saknar nu tillgång till bland annat mat och rent vatten, sjukvård, utbildning och skydd. Med stöd från Erikshjälpen arbetar vår partner CEFoRD på plats med att dela ut mat och näringstillskott till barn och gravida eller ammande kvinnor för att förhindra undernäring. De sprider även information om hygien och hur en kan förhindra att sjukdomar sprids genom att dela ut material och sända radioprogram.

Oavsett om det är torka, översvämning, cykloner eller krig som skapar katastrofen, så är du med och bidrar till att lindra nöden. Ditt bidrag till katastroffonden räddar liv.

 

Med denna gåva ger du det allra nödvändigaste till barn och familjer, genom Erikshjälpens katastroffond.