Katastroffonden

In October 2018, Medair decided to respond to an emergency in Indonesia cause by Sulawesi Tsunami.
Here is a picture provided by our partners from Integral Alliance of the destruction cause by the Tsunami and the earthquake. 

 

Efter de förödande jordskalven och tsunamin i Indonesien arbetar Erikshjälpens samarbetspartner Medair för att med ett akutteam kunna ge små, snabba insatser.

Hjälp de drabbade – ge en gåva här på sidan eller Swisha AKUT till 900 92 83.

Just nu behövs mat, vatten, skydd för människor att bo under och olika typer av sjukvårdsinsatser, bland annat för att förhindra epedemier. Teamet arbetar för att göra en bedömning av behoven och planerar för en större insats, som kommer samordnas med andra biståndsorganisationer. Den preliminära planen är att inrikta sig på otillgängliga områden en bit ifrån huvudorten Palu.

Det var den 28 och 29 september som ön Sulawesi i Indonesien drabbades av flera jordskalv med en efterföljande tsunami som svepte in med upp till sex meter höga vågor. Stora områden har drabbats hårt med raserade eller bortspolade bostäder och andra, enorma skador. Upp till 1,5 miljoner människor är berörda av katastrofen och över 1 200 personer har bekräftats döda. Samtidigt saknas fortfarande rapporter från vissa otillgängliga områden och många människor sitter fast i rasmassor.

 

Med resurser i vår katastroffond kan vi vara snabbt på plats när krisen är ett faktum. Du kan vara med och se till att vi är beredda och har kraft att hjälpa de som behöver det allra mest. Ofta är det barnen.

Det är barnen som drabbas hårdast vid en katastrof när hus och hem kanske försvinner, skolorna stänger, maten uteblir och sjukdomar sprids.

Erikshjälpen jobbar antingen med lokala partners eller genom andra, proffsiga humanitära organisationer – sådana vi känner och litar på. Vårt mål är att vara snabbt på plats men att även stanna kvar för att se till att livet kan återvända, att vardagen, med försörjning, mat och skola kommer igång igen.

 

Andra insatser just nu:

Vi jobbar med humanitära insatser i Kajiado-området i södra Kenya. Där försöker nu befolkningen klara sviterna efter både förra årets ihärdiga torka och årets kraftiga regn. Båda med katastrofala följder på försörjning, skola och hälsa. Erikshjälpen bidrar med akut hjälp så som mat och rent vatten, men jobbar även långsiktigt för att stärka beredskapen.

I Sydsudan pågår sedan flera år ett inbördeskrig som drivit miljoner av människor på flykt. Civila har dödats, utsatts för sexuellt våld och blivit bortförda. Många har tagit sin tillflykt till Yei i södra delarna av landet och saknar nu tillgång till bland annat mat och rent vatten, sjukvård, utbildning och skydd. Med stöd från Erikshjälpen arbetar vår partner CEFoRD på plats med att dela ut mat och näringstillskott till barn och gravida eller ammande kvinnor för att förhindra undernäring. De sprider även information om hygien och hur en kan förhindra att sjukdomar sprids genom att dela ut material och sända radioprogram.

Oavsett om det är torka, översvämning, cykloner eller krig som skapar katastrofen, så är du med och bidrar till att lindra nöden. Ditt bidrag till katastroffonden räddar liv.

 

En gåva till vår katastroffond hjälper oss att kunna vara snabbt på plats. Vi arbetar genom partners vi känner och litar på – både med de akuta behoven och för att vardagen och livet ska kunna återvända.