Spacerpad

Spacerpads mål är att förse den globala marknaden med ett ekonomiskt överkomligt, återanvändningsbart, hygieniskt, funktionellt, komfortabelt och miljövänligt mensskydd och därmed bidra till ökad jämställdhet och att kvinnors och flickors egenmakt stärks. Spacerpads framtagna återanvändningsbara binda har en enkel process för rengöring vilket gör att återanvändning blir både smidig och hygienisk även i områden med begränsad vattentillgång. Mensskyddet har testats hos en av Erikshjälpens partnerorganisationer i Kenya och fler tester planeras att utföras i fler länder under kommande år. Erikshjälpen bidrar även med expertis kring barnrättsperspektivet till Spacerpad och övriga parter.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.