Säker kvalitetskontroll

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete.

Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende. Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur.

Erikshjälpen har ett 90-konto (ett plusgirokonto som börjar på 90). Därigenom granskas vi av Svensk Insamlingskontroll som beviljar 90-konton. Detta innebär en trygghet för givaren eftersom Svensk Insamlingskontroll bevakar att minst 75 procent av de insamlade medlen går till ändamålet. Erikshjälpen har som ambition att 85 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

Giva Sveriges (tidigare FRII) kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur.

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

• Ändamål

• Styrelse

• Styrning

• Internkontroll

• Insamling

• Anställda och volontärer

• Rapportering

Från och med 2014 ska varje medlemsorganisation också regelbundet upprätta en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering som vi på Erikshjälpen också publicerar på vår hemsida.

Avtal med samarbetspartners

För varje hjälpinsats finns ett speciellt avtal mellan Erikshjälpen och samarbetsparten ute i fält. Avtalet reglerar hur pengarna ska användas och hur rapportering och revision ska gå till. Erikshjälpen följer hela tiden upp arbetet i projekten för att se att pengarna går dit de ska och används rätt.

Erikshjälpen kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Erikshjälpen är godkända av Charity Rating.