Vill du bli en ”Erikshjälpare”?

Är du intresserad av att jobba hos Erikshjälpen? Välkommen med din ansökan. 
Visa allaButikstjänster Centrala tjänster Övriga tjänster

Lediga jobb

Vill du bli en ”Erikshjälpare”?

Med barns drömmar som drivkraft vill vi på Erikshjälpen vara med och förändra världen. Vi strävar efter att utvecklas till en organisation där allt vi gör präglas av våra värderingar om alla människors lika värde. I vår verksamhet är det självklart att alla ges likvärdiga möjligheter utifrån sina förutsättningar. De vi rekryterar behöver dela Eriks anda, barnkonventionen som grund samt vår kristna människosyn och värdegrund.

Våra förväntningar

De vi rekryterar behöver dela våra värderingar och ha ett socialt engagemang. Vi värdesätter trovärdighet, engagemang, kvalitet, upplevelsefyllda miljöer, nytänkande och gemenskap.

Vi söker dig som vill vara med på vår resa.

Medarbetarskap

Du som medarbetare är viktig för Erikshjälpen. Genom ditt engagemang bidrar du till den totala verksamheten och att barns drömmar kan få liv. Du är trovärdig och engagerad. Du eftersträvar kvalitet och trivs i upplevelsfyllda miljöer. Som person är du nytänkande  Du förstår hur viktigt det är att skratta och visa glädje på jobbet och därmed bidra till ett välkomnande arbetsklimat. Känner du igen dig? Titta vidare under Lediga jobb om det finns något som stämmer överens med din profil.

Ledarskap

Det här tycker vi är de viktigaste egenskaperna för en chef och ledare. Du skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang för dina medarbetare, du är synlig, du lyssnar, bekräftar och återkopplar. Det kallar vi ett kommunikativt ledarskap.   Du förstår och känner våra samarbetspartners och/eller kunders behov. I mötet med partner, kunder, praktikanter och volontärer är du trovärdig, engagerad och bidrar till en välkomnande miljö. Du är nytänkande och har modet att konstruktivt ifrågasätta verksamheten i syfte att utveckla den. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att bidra till att förbättringar genomförs och inte stannar vid ord. Du är kunnig och professionell. Du är en god förebild och leder utifrån de värderingar och riktlinjer som finns. Ditt beteende smittar av sig – att ha roligt och skratta på jobbet är en viktig del i ditt ledarskap. Tycker du också att det här är det viktigaste när det gäller ledarskap?

Barns rättigheter

Erikshjälpen stödjer ett hundratal projekt i 20 länder runt om i världen. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för barn i utsatta livssituationer i Sverige.

Kristen människosyn & värdegrund

– Alla människor är älskade av Gud, och har samma värde.

– Alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv.

– Alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den.”

Trovärdighet

Vi förvaltar givarnas gåvor väl, genom låga omkostnader, billiga resor etc. Vi värnar vår historia, vision och kristna värdegrund. Vi uppmuntrar barnens närvaro och delaktighet.

Engagemang

Vi uppmuntrar till initiativ och ansvar. Vi gör alla skillnad, och är lika viktiga. Vi är intresserade av varandras arbete.

Kvalitet

Vi är kunniga och professionella i alla avseende och söker förbättringar. Vi värnar gott ledarskap och aktivt medarbetarskap.

Upplevelser

Vi skrattar på jobbet och gillar småbusiga initiativ. Vi besöker våra projekt, i Sverige och världen. Vi ger gåvogivare och kunder positiva upplevelser i våra butiker.

Nytänkande

Vi låter fairtrade och miljömedvetenhet genomsyra våra prioriteringar. Vi prioriterar och följer upp den kreativa processen. Vi lyssnar på barnen, och involverar dem.

Gemenskap

Vi är öppna och inkluderande mot nya kolleger och gäster. Vi ser, hör och uppmuntrar varandra. Vi värdesätter olikheter och mångfald.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att påverka sina egna liv och det samhälle som de lever i. Mångfald innefattar inkludering av människor med olika bakgrund, egenskaper och kapaciteter och erkännande av individuella olikheter. Mångfald kräver medvetenhet om och förståelse för olikheter samt lyhördhet och eftertanke.

Jobben hos oss A-Ö

Vi har en mängd olika yrken inom Erikshjälpen. Här följer en lista från A-Ö för att se flera exempel:

Administratör,rbetsledare. Butikschef. Butiksmedarbetare. Butikskommunikatör. Chaufför. Chef. Controller. Ekonom. Ekonomiassistent. Generalsekreterare. HR-specialist. Insamlingskoordinator. IT-tekniker. Kommunikatör. Koordinator. Löneadministratör. Projektledare. Programkoordinator. Receptionist. Snickare.

Vill du bli volontär?  Se vidare på vår volontärsida.