fbpx

Om oss

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv.

Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Alla insatser utgår ifrån ett holistiskt perspektiv men med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Vi tror på barns delaktighet och barns egen förmåga att själva vara med och förändra sin situation.

Erikshjälpen Second Hand arbetar för att generera medel till de sociala och humanitära insatserna. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer.

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand är två juridiska personer men verkar under samma varumärke, delar samma vision och stödjer varandras mål.

Vår värdegrund

Erikshjälpens verksamhet vilar på en tredelad värdegrund:

Eriks anda: Vi värnar om Erik Nilssons arv som formades av hans personliga engagemang och kristna tro. Trots svår sjukdom hade han blick och hjärta vända utåt, mot andras behov. Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara empatiska och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor och kundernas medel.

Kristen människosyn: Erikshjälpens värderingar utgår från en kristen människosyn, med särskild betoning på att:

  • Alla människor är älskade av Gud, och har samma värde.
  • Alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv.
  • Alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den.

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter definierar ytterligare de universella villkor som barn i vår tid har rätt att leva under och som Erikshjälpen vill verka för. Det gäller bland annat alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion.

Vår finansiering

Projektverksamheten finansieras framför allt genom gåvor från enskilda givare, företag, överskottet från Erikshjälpen Second Hand och institutionella medel från Sida via Svenska Missionsrådet. Andra viktiga bidragsgivare är Radiohjälpen, Världens Barn och Postkodlotteriet. Att Erikshjälpen har så många olika finansieringskällor bidrar till att skapa en stabil ekonomisk situation med stora möjligheter att planera och prioritera insatser. Läs mer i vår årsrapport