fbpx

Om oss

Erikshjälpen är något så unikt som en barnrättsorganisation och en second hand-verksamhet med en gemensam vision; en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Alla insatser utgår ifrån ett holistiskt perspektiv men med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Vi tror på barns delaktighet och barns egen förmåga att själva vara med och förändra sin situation. 

Erikshjälpen Second Hand arbetar för att generera medel till de sociala och humanitära insatserna. Verksamheten i sig bidrar också till en bättre miljö genom ökat återbruk. Samtidigt erbjuder butikerna en öppen och varm gemenskap, meningsfull sysselsättning och möjlighet till personlig utveckling för människor som lever i olika typer av utanförskap. 

 

Hopp och hållbarhet

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand är två juridiska personer men verkar under samma varumärke, delar samma vision och stödjer varandras mål.
Tillsammans har vi med de två orden hopp och hållbarhet formulerat ett fokus som beskriver essensen av Erikshjälpen, ett bärande och förenande tema mellan butik och barnrätt. Dessa båda ord är samlande för hela vår verksamhet. Oavsett om vi finns i en butik eller i ett projekt, vill vi verka för hopp och hållbarhet.

Hoppet står för tron på framtiden, om en längtan att bidra till en bättre och god värld. Hållbarhet är vår tids absolut mest avgörande utmaning. Det är själva affärsmodellen för våra butiker, att vara en del i en cirkulär ekonomi och hushålla med jordens resurser. Lika avgörande är hållbarhet bakom det rättighetsbaserade arbetet i våra projekt i Sverige och i världen.

 

Vår värdegrund

Erikshjälpens verksamhet vilar på en tredelad värdegrund:

Eriks anda: Vi värnar om vår grundare Erik Nilssons arv. Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara empatiska och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor och kundernas medel.

Kristen människosyn: Erikshjälpens värderingar utgår från en kristen människosyn, med särskild betoning på att alla människor har samma värde, att alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv och att alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den.

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter definierar de universella villkor som barn i vår värld har rätt att leva under och som Erikshjälpen vill verka för. Det gäller bland annat alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion.

 

Vår finansiering

Projektverksamheten finansieras framför allt genom gåvor från enskilda givare, företag, överskottet från Erikshjälpen Second Hand och institutionella medel från Sida via Svenska Missionsrådet. Andra viktiga bidragsgivare är Radiohjälpen, Världens Barn och Postkodlotteriet. Att Erikshjälpen har så många olika finansieringskällor bidrar till att skapa en stabil ekonomisk situation med stora möjligheter att planera och prioritera insatser. Läs mer i vår årsrapport