Så arbetar vi i Ukraina

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har tvingat två tredjedelar av barnen i Ukraina att fly från sina hem. Många av dem är på flykt ensamma, genom otrygga och farliga miljöer. Erikshjälpen är delaktiga i hjälpinsatser för att stötta barn och familjer i Ukraina – de som tagit sig över landets gränser och de som är kvar.

Så ger vi stöd till de som flyr

Vi förmedlar omedelbar hjälp till människor på flykt, med särskilt fokus på barnens situation – hur de kan få skydd om de separeras från sina familjer, skiljs från sina föräldrar eller när institutioner evakueras.

Vi arbetar sedan många år tillbaka i Ukrainas grannländer Rumänien och Moldavien, med ett av våra regionkontor placerade i Rumänien. Tillsammans med lokala partnerorganisationer och personal på plats ser vi till att ge stöd till de familjer som kommer över gränsen från Ukraina.

Våra insatser genomförs i olika faser. Vi delar upp insatserna för att kunna ge uthållig hjälp över en längre tid.

Vi ger flyktingar den information de behöver

Vi hjälper ukrainska flyktingar att registrera sig och ger dem den information de behöver; från säkra transporter till vilka rättigheter de har. Vi gör det för att minska de risker som ökar vid flykt, som till exempel trafficking.

Vi erbjuder psykosocialt stöd på trygga mottagningscenter

I Moldavien bistår vi med psykosocialt stöd och trygga barnaktiviteter på mottagningscenter för ukrainska flyktingar. På våra mottagningscenter är det många minderåriga som kommit över gränsen utan föräldrar eller andra vårdnadshavare, som saknar dokumentation.

Vi hjälper familjer på flykt att hålla kontakten

I Rumänien fokuserar Erikshjälpen på socialstöd till barn och familjer som kommer över gränsen och där har man också inlett ett samarbete med organisationer som specialiserat sig på översättning, till ukrainska och ryska.

Genom ett samarbete med NetOnNet i Sverige kan Erikshjälpen, via sin partner, förse flera mottagningscenter i Rumänien med laddare till mobiltelefoner – något som många av de som flytt glömde i flykten men som är nödvändigt för att kunna hålla kontakten med de familjemedlemmar och vänner som är kvar i Ukraina.

Vi stöttar ukrainska flyktingar i Sverige

Barn och familjer på flykt är välkomna till Erikshjälpen Framtidsverkstad som finns på flera orter i Sverige. Här kan man delta i aktiviteter som utformas tillsammans med andra barn och familjer på orten för ökad samhörighet, nätverksbyggande och personlig utveckling. Insatserna erbjuder vi i samverkan med lokala aktörer från både myndigheter och civilsamhälle.

 

Så ger vi stöd till de som är kvar

Våra insatser inne i Ukraina syftar till att hjälpa och stötta de barn och familjer som tvingas söka skydd i skyddsrum eller lever som internflyktingar. Vår partner på plats i landet arbetar med att förse de utsatta med mat, vatten, filtar, kläder och andra förnödenheter. Vi erbjuder även psykosocialt stöd och socialhjälp till drabbade människor – direkt på plats men även via telefon och internet.

Många av internflyktingarna är barn och unga. De tvingas till svåra rutter, med osäkra transporter och boenden. Vi arbetar för att stärka deras skydd, med hjälp av våra lokala partners, som arbetar på plats för att möta varje barns unika behov.

Författare: Elin Jonsson

Publicerad: 14 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.