Livsviktigt vatten i Etiopien

Djupborrade brunnar med solpaneldrivna pumpar ger människor på landsbygden utanför Addis Abeba helt nya möjligheter till hälsa och försörjning. Tack vare stödet från Lindströms Bil/Lexus Jönköping får många barn nu en tryggare och friskare uppväxt.

På landsbygden cirka 13 mil nordost om Etiopiens huvudstad Addis Abeba lever de allra flesta familjerna av jordbruk. Området är stenigt och torrt. Brist på vatten har tidigare varit områdets absolut största utmaning, som fört med sig problem som dålig hygien, sjukdomar och matbrist på grund av små eller förstörda skördar.

Två nya brunnar 2020

Tillsammans med den lokala partnerorganisationen Feed the Children Organization, FTCO, startade Erikshjälpen 2017 ett vattenprojekt för att borra brunnar i området. En borrad brunn kostar cirka 215 000 kronor. Genom att nyttja solens energi, och förse brunnarna med solpaneldrivna pumpar, har familjer och hela byar på ett hållbart sätt fått tillgång till vatten som både förbättrar hälsa, utvecklar lantbruket och ger nya inkomster samt ger barn bättre möjlighet till utbildning när de inte behöver ägna flera timmar varje dag åt att hämta vatten.

Under 2020 färdigställdes två brunnar i området som nu används av sammanlagt cirka 130 familjer, både för hushållsbehov och för lantbruk. Driften och skötseln av brunnarna har överlämnats till lokalsamhällena, där team har utsetts och utbildats för att ta hand om olika delar av skötseln.

Nya inkomster och mer näring

Innan vattenprojektet inleddes 2017 gjordes en studie i området som bland annat visade att 95 procent av familjerna inte sålde några grödor på marknaden, eftersom de behövde allt de odlade till att föda den egna familjen. Kosten var ensidig och bristen på rent vatten orsakade dålig hygien och sjukdomar. Många kvinnor och barn fick också ägna mycket tid åt vattenhämtning. I november 2020 gjordes en enkät bland familjer som nyttjar tre av brunnarna som borrats i projektet. Enkäten visade många positiva resultat, bland annat att alla barn som är i skolålder nu går i skolan. Förekomsten av diarrésjukdomar är låg. Maten har blivit mer varierad och därför mer näringsrik, vilket är speciellt viktigt för barn som växter. Över 95 procent av familjerna uppger att de under det senaste året har sålt grödor på marknaden och därmed fått en inkomst.

Lindströms Bil har bidragit till en förändring som gör stor nytta för barn och familjer i dag – men också för lång tid framöver. Tillgången på rent vatten skapar möjligheter för god försörjning och hälsa, men också för barnens utbildning och trygghet. Det ger förutsättningar för familjer och hela samhällen att ta sig ur fattigdom.

Författare: Sofia Denzler

Publicerad: 14 mars 2022

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.