Humanitär insats för barnen i Uganda

I januari var Ugandas regering värd för ett internationellt toppmöte. I ett försök att göra huvudstaden Kampala mer attraktiv inför mötet, valde de styrande politikerna att avlägsna över 700 barn som lever på gatorna i centrum. Barnen skickades till Masulitas barnby där det nu har skapats en svårhanterad situation.

Toppmöte i Kampala i Uganda

Ledare från över 120 länder var i januari inbjudna till ett internationellt toppmöte i Ugandas huvudstad Kampala. Inför mötet inledde Kampala Capital City Authority (KCCA) en aktion för att hålla barn borta från gatan. Över 700 barn och unga avlägsnades från Kampalas centrum. Barnen fördes till Women´s Effort to Save Orphans (UWESO) anläggningar i Masulita.

Barnen i Masulita

Till följd av regeringens agerande har tillströmningen av barn till Masulita blivit svår att hantera. Det är akut att säkerställa barnens grundläggande behov så som mat, sjukvård och psykosocialt stöd.

Erikshjälpens partnerorganisation i Uganda

Erikshjälpen har startat en kortare humanitär insats tillsammans med vår partnerorganisation i Uganda, Dwelling Places. Samtidigt ser vi över möjligheterna för en långsiktig lösning. Den humanitära insatsen kommer att ge direkt hjälp och skydd till de totalt 711 barn som just nu bor i UWESCO Masulitas centrum.

Detta genom att:

  • Se till att barnen får tillräckligt med näringsrik mat
  • Dela ut medicinska förnödenheter och se till att det vid behov finns tillgång till specialistvård
  • Erbjuda alla barn individuell psykologisk traumastyrd vård
  • Förbättra sanitetsförhållande i Masulita, genom toalettartiklar och rengöringsmedel
  • Erbjuda läromedel till barnen.
Erikshjälpen gör nu sitt yttersta för att hjälpa vår partner i Uganda att se till att de här barnens humanitära behov tillgodoses.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen

Dwelling Places

Organisationen Dwelling Places är en del av Uganda Child Rights NGO Network och Children at Risk Action Network. Förutom det direkta arbetet med att hjälpa barn som lever på gatan är organisationen involverad i opinionsarbete på nationell nivå. Erikshjälpen har en pågående insats med Dwelling Places i särskilt utsatta områden som Nepak och Kampala.

Publicerad: 01 mars 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.