Hopp till översvämningsdrabbade familjer i Indien

Först en intensiv värmebölja. Därefter kraftigt regn. Norra Indien har drabbats av rejäla översvämningar som har fört med sig enorm förstörelse och upp mot 200 dödsfall. Erikshjälpen bidrar med hjälp till drabbade hushåll genom den lokala partnerorganisationen EFICOR.

I juli svepte monsunregnet in över norra Indien. Perioden beräknas pågår fram till september och nederbörden är oerhört viktig för det indiska jordbruket. Men med regnet kommer även översvämningar och följderna är ofta förödande med såväl dödsfall som helt förstörda samhällen.

Så ser det ut just nu i norra Indien. Här har vädret blivit alltmer extremt under de senaste åren och årets monsunregn kom efter en lång och intensiv värmebölja. Resultatet blev snabbt katastrofalt med flera jordskred och kraftiga översvämningar. Värst drabbades områdena längs Indiens stora floder där invånarna har tvingats fly tomhänta från sina hem och söka tillfälligt skydd i provisoriska tält.

Människor som står på gatan i ett katastrofdrabbat område i norra Indien.

Stödpaket till nästan 600 hushåll

Upp mot 200 dödsfall har rapporterats från sex delstater samtidigt som förstörda hus, broar och vägar har ödelagt både mindre byar och större samhällen. Erikshjälpens lokala samarbetsorganisation EFICOR var snabbt på plats i områdena Punjab, Himachal Pradesh och Delhi för att bistå med såväl akut hjälp som ekonomiskt stöd till de drabbade hushållen.

Erikshjälpen bidrar till en insats som är fokuserad till de familjer som har drabbats av översvämningar längs floden Yamuna i östra Delhi. Här har stödpaket med mat, redskap och skyddsmaterial delats ut till nästan 600 hushåll – främst till utsatta grupper som personer med funktionsnedsättning, änkor och ensamstående kvinnor. Förhoppningen är att ytterligare 300 hushåll i Delhi ska få stödpaket under de kommande veckorna.

Hopp om att kunna flytta hem igen

Sedan EFICOR påbörjade insatsen i mitten av juli har över 1 700 hushåll fått hjälp i form av stödpaket eller ekonomiskt stöd. Hjälp som ger de drabbade familjerna hopp. Hopp om att klara av alla de utmaningar som översvämningarna för med sig och hopp om att så småningom kunna flytta tillbaka till sin hem. För EFICOR fortsätter arbetet i de drabbade områdena och målsättningen är att nå sammanlagt 5 000 hushåll i Punjab, Himachal Pradesh och Delhi.

 

Författare: Johan Larsson

Publicerad: 01 september 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.