Ett hållbart samarbete på andra sidan Östersjön

Ibland får Erikshjälpen frågan, ”Vad händer med de varor som inte går att sälja i Erikshjälpen Second Hands-butiker?”. Svaret är att det går regelbundna sändningar från våra butiker till organisationen Friend to friend i Estland. I deras butiker får varorna ytterligare en chans att bli till nytta och glädje för någon annan.

Friend to friend, eller Sobralt Sobrale som de heter på estniska, är precis som Erikshjälpen en bred organisation. Genom socialt arbete inriktat på områden i Estland där statens sociala skyddsnät inte räcker till, vill man ge barn och familjer en tryggare tillvaro och bättre levnadsförhållanden.  

Idag är vi en av de mest kända second hand-kedjorna i Estland
Henri Lehtsaar, Verkställande chef Friend to friend

Huvudkontoret ligger i Tarttu, men Friend to friends verksamhet finns utspridd i olika delar av Estland. Insatserna handlar om allt från humanitär akut hjälp, till sommarläger för barn eller stöd till ensamstående föräldrar. Huvudsyftet med second hand-verksamheten är att få in pengar till arbetet för barnen och spelar organisationens 15 butiker en viktig roll.

– Vi har samarbetat med Erikshjälpen Second Hand sedan 2007, berättar Henri Lehtsaar, verkställande chef för Friend to friend. Våra butiker har även skapat jobb för över 100 människor. Idag är vi en av de mest kända second hand-kedjorna i Estland och vi har ett väl förankrat samarbete med både kyrkor och myndigheter.

Historien om Erikshjälpens relation med Friend to friend i Estland började i det lilla. Det var en butikschef i Sverige som hade en kontakt i organisationen. Man startade samarbetet genom att skicka det som de inte kunde sälja i sin butik, men som det fanns ett stort behov av på andra sidan Östersjön.

– Det är ett 20-årigt samarbete som började på gräsrotsnivå och sedan växte organiskt, säger Henri Lehtsaar. Våra Organisationer delar samma värdegrund och har samma mål om hur vi bäst kan hjälpa människor i Estland.

Från början handlade det bara om några få butiker, men nu är det 36 av Erikshjälpen Second Hands butiker i Sverige som donerar varor till Friend to friend. Under 2023 skickades 322 containrar över Östersjön med sammanlagt 17.994 kubikmeter varor från Erikshjälpens butiker. Försäljningsintäkter från varor som skickats från Sverige uppgick under förra året till strax över 26 miljoner svenska kronor.

– Det står en container hos varje butik där det kontinuerligt lastas varor. När containern är full så skickas den iväg till Estland, säger Martin Borgvall, logistikchef på Erikshjälpen Second Hand. Friend to friend skickar feedback om vad de behöver och vi har också generella riktlinjer om vilka typer av varor som inte säljer i Estland.

Väl framme fördelas varorna ut på de olika butikerna, beroende på vad de önskat och har behov av. Friend to friend har butiker i Estlands större städer, som Tarttu och Tallin, men har annars valt att etablera sig i samhällen där de sociala vinsterna blir störst.

– Det handlar inte om orter där man förväntar sig de största intäkterna, säger Martin Borgvall. Utan i stället där man vet att människor behöver handla second hand för att klara sin vardag, exempelvis i Narva på gränsen till Ryssland.

Många behöver second hand för att klara vardagen.
Martin Borgvall Logistikchef Erikshjälpen Second Hand

Det finns givetvis varor som inte heller går att sälja i Estland, men det är ändå bara en liten del av det som Erikshjälpen skickar kasseras. De varor som kunderna hos Sobralt Sobrale ratar skickar de vidare till exempelvis kyrkor eller andra organisationer.

 

Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungqvist
Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungsqvist.
Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungqvist

Under 2023 besökte Martin Borgvall och några kollegor från Erikshjälpen Second Hand Friend to friend för att själva se hur varorna hanterades. De blev positivt överraskade när det visade sig att i princip allt tas om hand på ett bra sätt.

– Det var skönt att se att vi inte har någon anledning till oro för att saker ska dyka upp på fel plats. Nu kan vi fokusera på att bygga på våra redan bra relationer, och se hur vi ännu bättre kan justera våra sändningar för att passa för den estländska marknaden.

Fakta

Friend to friend är den största second hand-kedjan med social verksamhet i Estland. Organisationen har 16 butiker och driver i anslutning til dem olika projekt för att stödja barn och deras familjer.

Exempel på projekt under 2023 

  • Juridisk rådgivning
  • Akuta hjälpinsatser
  • Gruppsessioner för ensamstående mödrar
  • Caring togheter – läger för 197 barn som anordnas två gånger om året
  • Skolpaket för 472 barn
  • Julpaket för 816 barn
  • Stöd till ett barnrum i Narva med aktiviteter varje vecka för 75 barn.

Författare

Lena Elf, Presskommunikatör Erikshjälpen

Publicerad: 02 maj 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.