Erikshjälpen och Postkodlotteriet på Internationella flickdagen

Runtom i världen får flickor dålig eller ingen utbildning alls. Därför lyfter Erikshjälpen det viktiga arbete som görs i samarbete med Postkodlotteriet för att förbättra flickors möjligheter.

Den 11 oktober är det internationella flickdagen. Erikshjälpen vill denna dag, precis som alla andra dagar, uppmärksamma flickors situation i världen och understryka kraften i utbildning som ett verktyg för förändring. Fler än 600 miljoner flickor får idag bristfällig utbildning, eller ingen alls. Anledningarna till att flickor runt om i världen tvingas hoppa av skolan är många, men fattigdom är oftast en grundorsak.

Flickor går miste om utbildning

– För flickor kan det också innebära att de gifts bort väldigt unga, så att familjen inte behöver stå för deras försörjning. Flickans värde ligger i att vara oskuld och ju yngre desto större möjlighet att hon är det, säger Marianne Stattin-Lundin, programrådgivare Erikshjälpen.

Att flickor tvingas hoppa av skolan kan också ha med miljön i och till skolan att göra. Skolvägen kan vara lång och otrygg med risk att utsättas för olika övergrepp. Många flickor missar också delar av sin skolgång eftersom de stannar hemma under perioder de har mens.

– Menstruation är ofta ett problem eftersom saniteten i skolan är dålig och flickorna känner sig besvärade, vilket förorsakar att de väljer att stanna hemma, säger Marianne Stattin-Lundin.

Marianne Stattin-Lundin.
Marianne Stattin-Lundin
Fattigdom innebär att inte ha råd med skolmaterial eller skoluniform. Föräldrar har inte heller ”råd” att undvara den inkomst som döttrarna bidrar till, till exempel att sköta om småsyskon, ta hand om hushållet när föräldrarna arbetar eller att flickorna har annat arbete
Marianne Stattin-Lundin

Keya går nu i skolan igen

Keya, 14 år från Bangladesh, tvingades hoppa av skolan när hennes pappa gick bort. I stället för att gå i skolan fick hon ta ansvaret för hushållet och småsyskonen när deras mamma var på arbetet. Skolan hon gick i låg långt bort, vägen dit var otrygg och väl på skolan använde lärarna våld mot eleverna när de ansåg att dem pratade för mycket. Keyas dröm har alltid varit att bli läkare och nu vågar hon drömma om det igen.

Med stöd av Postkodlotteriet och Erikshjälpens givare har en ny skola byggts som ligger bara fem minuter från Keyas hem. Där är lärarna stöttande och Keya och hennes vänner får varje dag möjligheten att fortsätta vara nyfikna och fördjupa sina studier. På skolan utmanas eleverna i att engagera sig för barns rättigheter i olika aktiviteter. På skolan finns särskilda separata toaletter, just för att flickorna ska känna sig trygga på skolan även när de har mens. Flickorna har också fått tillgång till bindor.

Keya, 14 år.
Keya, 14 år
Hade det inte varit för skolan hade jag nog i stället blivit bortgift, behövt jobba eller fortsatt vara hemma för att hjälpa familjen
Keya

Suraeya undkom att bli bortgift

Enligt Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, riskerar var femte flicka i världen att bli bortgift. 17 åriga Suraeya, också från Bangladesh, undkom barnäktenskap tack vare kunskapen och modet att stå upp för sina rättigheter. Genom träffarna på barncentret som Erikshjälpen stöttar har hon fått lära sig mer om sina rättigheter. Där har hon tillsammans med sina vänner också fått lära och övat sig i att höja sina röster och uttrycka sina åsikter. Där har de förstått att de har rätt att vara med och påverka sin framtid.

Suraeya, 17 år.
Suraeya, 17 år
Det var nära att jag blev bortgift. Mina föräldrar ville det men jag ville inte. Jag pratade med mina kompisar och fick stöd av vuxna på barncentret. De tog initiativ att stoppa det.
Suraeya

Stötta arbetet för flickors rättigheter

Suraeya var modig och hade många som backade upp henne. Hennes syster däremot blev bortgift redan som 13-åring. Nu har Suraeya bara ett år kvar i den lokala skolan, hennes dröm är att bli modedesigner.

Du kan vara med och stötta arbetet för flickors rättigheter genom att ge en gåva. Bidra till Erikshjälpens arbete här:

Ge en gåva till utbildning och fritid

Postkodlotteriets initiativ för flickors rätt till utbildning

Du kan också läsa mer om flickors situation i världen och Svenska Postkodlotteriets initiativ för flickors rätt till utbildning som Erikshjälpen är en del av här

Vi befinner oss i en global utbildningskris

Postkodlotteriet – flickors utbildning

Spela video
På två flickor som tumnagelbild till video.

Postkodlotteriet – flickors utbildning

Postkodlotteriet

Postkodlotteriet – flickors utbildning
Postkodlotteriet

Tack till dig som stöttar Erikshjälpens arbete och till dig som genom lottoköp bidrar till att göra flickors situation bättre. Du är med och gör så att barn likt Keya och Suraeya får utbildning och kan drömma om en bättre framtid.

Författare: Frida Vingren

Publicerad: 11 oktober 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.